Gdynia Mobilna

Edukacja kierowców w ramach BO

Gdyńscy kierowcy mogą otrzymać taką ulotkę np. odbierając prawo jazdy w UM // fot. ZDiZ

Gdyńscy kierowcy mogą otrzymać taką ulotkę np. odbierając prawo jazdy w UM // fot. ZDiZ

29.07.2020 r.

Pojazdy zastawiające prawie całą szerokość chodnika czy parkujące w zbyt bliskiej odległości od przejścia dla pieszych to codzienna bolączka mieszkańców Gdyni. Brak świadomości na temat zagrożeń i zapominanie o potrzebach pieszych mają bezpośredni wpływ na ich bezpieczeństwo. W edukacji kierowców łamiących przepisy ma pomóc ulotka promująca zasady prawidłowego parkowania. Powstała ona dzięki Budżetowi Obywatelskiemu.

Na pomysł przygotowania kampanii promującej przepisy ruchu drogowego wpadł Łukasz Piesiewicz – mieszkaniec Gdyni. W ramach zeszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego złożył projekt dotyczący przygotowania specjalnej ulotki pt. "Parkując, szanuj pieszych". Ma ona w prosty i przyjazny sposób przypominać kierującym o zasadach parkowania w ograniczonej przestrzeni miejskiej.

- Ścisłe centrum naszego miasta oferuje ograniczoną ilość miejsc parkingowych. Jednak nie zwalnia to kierowców od zwracania uwagi na potrzeby pieszych, osób z niepełnosprawnościami czy rowerzystów Nieprawidłowe parkowanie generuje bowiem problemy komunikacyjne dla pozostałych uczestników ruchu. Dlatego też włączyliśmy się w tę akcję edukacyjną, bo będzie ona cennym elementem porządkującym przestrzeń parkingową. Ulotki informacyjne wręczamy kierowcom wraz z prawami jazdy i dowodami rejestracyjnymi oraz wydajemy je z abonamentami w biurze Strefy Płatnego Parkowania. To skuteczny sposób bezpośredniego dotarcia do grupy kierowców – tłumaczy Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
Ulotka promująca zasady prawidłowego parkowania // fot. ZDiZ

W proces przygotowania treści był włączony Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, ponieważ to zadanie z Budżetu Obywatelskiego zostało oddelegowane do referatu zajmującego się organizacją ruchu.

– Zgodnie z intencją wnioskodawcy zadbaliśmy o to, aby projekt w przystępny sposób prezentował zasady bezpiecznego parkowania. Ulotka zawiera zatem 7 kluczowych zasad dotyczących m.in. nie zastawiania chodników w sposób utrudniający lub uniemożliwiający przejście pieszym, nie parkowania na zieleńcach,  nie przekraczania linii ciągłych na miejscach postojowych, parkowania z zachowaniem odpowiedniej odległości od przejść dla pieszych, czy nie zastawiania wjazdów do bram i garaży. Mamy nadzieję, że treści ulotki skłonią kierowców do parkowania z poszanowaniem zasad i potrzeb pieszych – wyjaśnia mgr. inż. Anna Sobiczewska z gdyńskiego ZDiZ, która nadzorowała przygotowanie tego materiału promocyjnego.

Ulotka została wydrukowana na papierze ekologicznym. A za przygotowanie atrakcyjnej szaty graficznej odpowiadało Biuro ds. Dzielnic. W dystrybucję 20 tysięcy sztuk zostali włączeni m.in. urzędnicy na co dzień obsługujący mieszkańców m.in. w biurze Strefy Płatnego Parkowania oraz Referacie Praw Jazdy Rejestracji Pojazdów w Urzędzie Miasta Gdyni.