Gdynia Mobilna

Kto rozbuduje gdyńską strefę płatnego parkowania?

Mapki pokazujące obszar rozszerzonej strefy płatnego parkowania na działkach Leśnych, część Grabówka oraz Wzgórzu św. Maksymiliana oraz parkomat na chodniku // fot. ZDiZ

Mapki pokazujące obszar rozszerzonej strefy płatnego parkowania na działkach Leśnych, część Grabówka oraz Wzgórzu św. Maksymiliana oraz parkomat na chodniku // fot. ZDiZ

Jest oferta na dostawę oraz serwisowanie m.in. nowych parkomatów w rozszerzonej Strefie Płatnego Parkowania. Obejmie ona wybrany obszar Działek Leśnych, Grabówka oraz Wzgórza św. Maksymiliana. Obowiązek uiszczania opłat parkingowych, w wyżej wymienionych dzielnicach, ma zostać wprowadzony jeszcze w grudniu tego roku.

- Konsekwentnie realizujemy plan rozbudowy strefy płatnego parkowania. Liczymy, że doprowadzimy do podpisania umowy, w ramach której strefy A i B ( Działki Leśne, część Grabówka oraz Wzgórze św. Maksymiliana) będą wyposażone w nowe, energooszczędne parkomaty solarne z płatnościami BLIK. Chcemy zadbać też o ułatwienia dla kierowców, którzy dzięki specjalnej aplikacji mobilnej, szybciej i sprawniej znajdą wolne miejsce postojowe - podkreśla Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

W postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta- z firmy Flowbird SAS. Opiewa ona na kwotę 7 235 671,80 złotych brutto. Zarząd Dróg i Zieleni założył, że płatność za realizację zamówienia ma być dokonywana transzami rozłożonymi na 5 lat. Wykonawca zadeklarował, że I etap inwestycji wykona do dnia 7 grudnia 2020 roku. Z kolei wdrożenie II etapu zadania chce wykonać 44 miesiące od protokolarnego odbioru końcowego etapu I. Ponadto zaproponował następujące okresy rękojmi i gwarancji:
  • 24 miesiące na automaty parkingowe
  • 44 miesiące na oprogramowanie
  • 44 miesiące na urządzenia kontrolerskie
  • 44 miesiące na drukarki z pokrowcami
Obecnie trwa analiza i sprawdzanie oferty.

Co przyniósł I etap zmian w strefie płatnego parkowania?

W lipcu tego roku nastąpiły pierwsze zmiany w gdyńskiej strefie płatnego parkowania. Kierowcy parkujący na terenie Śródmieścia otrzymywali specjalnie przygotowaną ulotkę. Wskazywała one nowe zasady dotyczące wydawania abonamentów dla mieszkańców, wysokości opłat dodatkowych oraz wpisywania numeru rejestracyjnego podczas zakupu biletu postojowego.

- Po prawie trzech miesiącach obowiązywania nowych reguł zaobserwowaliśmy wzrost uiszczanych opłat w parkomatach oraz poprzez aplikacje mobilne. Jest to wartość mocno zauważalna, ponieważ to wzrost o prawie 20 procent w porównaniu do poprzednich miesięcy. Podwyższenie wysokości opłaty dodatkowej zmobilizowało kierowców do opłacania postoju, przez co nie ryzykują ewentualności nałożenia opłaty dodatkowej – mówi Karol Kozak, kierownik Działu Płatnego Parkowania w Gdyni.

Najwięcej problemów nadal generuje brak wpisywania numeru rejestracyjnego podczas dokonywania opłaty postojowej. Od 1 lipca jest to warunek konieczny do tego, aby system poprawnie zaksięgował opłatę za parking, a kontroler mógł sprawdzić czy postój jest faktycznie opłacony.
- Nie ma już konieczności powrotu z biletem do samochodu i umieszczania go na podszybiu. Kontrola każdego pojazdu odbywa się automatycznie poprzez sprawdzenie numeru rejestracyjnego przez kontrolera urządzeniem skanującym. Pamiętajmy zatem o wpisywaniu prawidłowego numeru rejestracyjnego - apeluje Karol Kozak.

Wpływy z funkcjonowania ze Strefy Płatnego Parkowania

Przez dwa letnie miesiące br. dochód uzyskany z SPP wyniósł prawie 2,3 mln zł!  Z czego blisko 80% to wpływy z opłat podstawowych, czyli tych regulowanych bezpośrednio w parkomatach oraz mobilnie.
Zgodnie ustawą, nie mniej niż 65 % wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania miasta mają przeznaczać m.in. remonty chodników, nową infrastrukturę rowerową, miejskie tereny zielone czy inwestycje w zakresie transportu zbiorowego

  • ikonaOpublikowano: 25.09.2020 12:39
  • ikona

    Autor: Hanna Wyszyńska (h.wyszynska@zdiz.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 25.09.2020 12:53
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona