Zarezerwuj wizytę w Urzędzie Miasta - ważne informacje i numery telefonów Zarezerwuj wizytę w Urzędzie Miasta - ważne informacje i numery telefonów
Gdynia Mobilna

Kto zaprojektuje nową drogę rowerową w Śródmieściu?

Obecny wygląd al. 17 Grudnia oraz wizualizacja nowej trasy rowerowej // fot. ZDiZ

Obecny wygląd al. 17 Grudnia oraz wizualizacja nowej trasy rowerowej // fot. ZDiZ

22.05.2020 r.

Cztery firmy są zainteresowane wykonaniem dokumentacji na budowę drogi rowerowej od al. 17 Grudnia poprzez ulice Batorego, 3 Maja do ul. Obrońców Wybrzeża wraz z jej oświetleniem. Ta droga to brakujący element, który ma docelowo połączyć istniejącą infrastrukturę rowerową w okolicy dworca kolejowego z drogą rowerową wzdłuż ul. Władysława IV. Teraz Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni przystąpi do analizy ofert, aby wybrać najkorzystniejszą z nich.

To postępowanie prowadzą pracownicy referatu ds. komunikacji rowerowej, którzy bardzo dokładnie nakreślili wytyczne dla tego projektu. Wybrany wykonawca będzie miała za zadanie uwzględnić w projekcie nie tylko bezpieczne nawierzchnie, ale również zadbać o zieleń, oświetlenie, nową organizację ruchu oraz elementy małej architektury.

- Droga rowerowa o długości prawie 470 metrów pozwoli bezpiecznie skomunikować rejon dworca ze ścisłym centrum naszego miasta. O takie rozwiązanie zabiegają gdyńscy rowerzyści, bo dzięki niemu będą mogli spokojniej i bezpieczniej poruszać się w rejonie Śródmieścia. Ta trasa to jedno z kilkudziesięciu zadań wchodzących w zakres naszego strategicznego projektu KLIMATyczne Centrum. Dlatego też liczymy na sprawne wyłonienie projektanta dokumentacji, która pozwoli nam uruchomić postępowanie na wykonawcę tej inwestycji – tłumaczy Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Gdzie ma powstać nowa droga rowerowa?

Przebieg trasy obejmuje:
  • Odcinek 1 o długości ok. 100 metrów - al. 17 Grudnia: od istniejącej kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd do wysokości ul. Batorego wraz ze zjazdem,
  • Odcinek 2 o długości ok. 98 metrów - ul. Batorego: od zjazdu z al. 17 Grudnia do skrzyżowania z ul. 3 Maja,
  • Odcinek 3 o długości ok. 270 metrów- ul. 3 Maja: od skrzyżowania z ul. Batorego do istniejącego pasa dla rowerów w ul. Obrońców Wybrzeża

Tymi ulicami ma przebiegać nowa droga rowerowa w Śródmieściu // fot. ZDiZ
Projekt drogi powinien uwzględnić wykonanie jej z nawierzchni bitumicznej, a w ewentualnych przypadkach może mieć ona nawierzchnię mineralno – żywiczną.  Projektant ma zadbać też o jej odwodnienie, a elementy zieleni muszą być uzgodnione m.in. z Wydziałem Ogrodnika Miasta. Z kolei nowe elementy oświetlenia muszą być skonsultowane z Plastykiem Miasta.

- Dążymy do łączenia istniejących tras rowerowych w jedną spójną sieć. W tym przypadku dowiązujemy przydworcową kładkę pieszo-rowerową z główną drogą rowerową na ul. Władysława IV z pominięciem sygnalizacji świetlnych - podkreśla Jakub Furkal, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. komunikacji rowerowej.
 
Oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej złożyły cztery firmy:
  1. Konsorcjum Urban Media i REM Projekt Marcin Łukasiewicz - Lider - 140 773,50 zł
  2. MAXPROJEKT - 109 470 zł
  3. Nevora Projekt - 88 560 zł
  4. Komunika Łukasz Szaduro - 60 639 zł
Teraz gdyński ZDiZ dokona szczegółowej weryfikacji ofert, która doprowadzi do wyłonienia Wykonawcy dokumentacji. Miasto zaplanowało przeznaczyć na to zadanie 76 260 złotych.