Gdynia Mobilna

Nowe zasady w Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni przyjęte

Łatwiejsze parkowanie w Gdyni

Łatwiejsze parkowanie w Gdyni

25.02.2022 r.

Podczas środowej sesji Rady Miasta, w wyniku głosowań przyjęte zostały zmiany w uchwale w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.


Najważniejsze zmiany:

  • Zmniejszenie liczby stref do dwóch – pozostanie strefa śródmiejska, a pozostałe połączone zostaną w strefę dzielnicową;
  • Wniesienie opłaty w droższej strefie (śródmiejskiej) upoważniać będzie do postoju w tańszej strefie (dzielnicowej);
  • Abonament mieszkańca upoważniać będzie do parkowania do 300 metrów od miejsca zamieszkania (niezależnie od granic strefy);
  • Opłata dodatkowa za brak opłaconego miejsca postojowego wynosić będzie 150 zł (dotychczas po tygodniu wzrastała do 200 zł);
  • Identyfikator mieszkańca Gdyni (wystawiany przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni) umożliwi bezpłatne parkowanie w niedziele (dla zameldowanych i opłacających PIT w Gdyni).

- Chcemy przede wszystkim usprawnić działanie Strefy Płatnego Parkowania, wsłuchujemy się w głosy mieszkańców. To rezultat obserwacji oraz wielu rozmów z mieszkańcami – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
Od lipca w Gdyni funkcjonują cztery strefy płatnego parkowania. Po wprowadzeniu zmian pozostają jedynie dwie: śródmiejska i dzielnicowa (tożsama z dotychczasowymi Strefami A, B i C). Zgodnie z wnioskami mieszkańców Strefa Płatnego Parkowania na Wzgórzu Św. Maksymiliana zostanie rozszerzona o drogę publiczną o nazwie: Batalionów Chłopskich.

Wprowadzony zostaje także abonament graniczny pozwalający na zakup abonamentu dla mieszkańca uprawniający do parkowania pojazdu w obrębie całego promienia 300 metrów, na każdym dostępnym miejscu postojowym, bez względu na to w jakiej strefie zaparkowano pojazd. Możliwość zakupu takiego abonamentu dotyczy także mieszkańców, których nieruchomość graniczy z płatną strefą, ale faktycznie do niej nie należy.

Wielu mieszkańców Gdyni korzysta z pojazdu na podstawie umowy użyczenia. W związku z tym, że jest to najczęściej jedyny pojazd pozostający w ich dyspozycji, przyznano takim osobom prawo do zakupu preferencyjnego abonamentu dla mieszkańców na taki pojazd przy spełnieniu pozostałych warunków (zameldowanie oraz rozliczanie podatku od osób fizycznych (PIT) w Gdyni).

Obniżeniu i wyrównaniu uległa wysokość wezwania do opłaty – zamiast 200 zł kwota ta wyniesie 150 zł. Kolejną dużą zmianą dotyczącą gdynian jest wprowadzenie bezpłatnego parkowania w niedziele.

– Osoby posiadające samochód, zameldowane w Gdyni i rozliczające PIT w mieście, będą mogły otrzymać identyfikator uprawniający do bezpłatnego parkowania przez całą niedzielę. Wnioski od gdynian zaczniemy przyjmować w chwili, gdy zaczną obowiązywać przepisy, czyli prawdopodobnie na przełomie marca i kwietnia. Sam okres wdrożeniowy potrwa dodatkowe dwa miesiące – mówi wiceprezydent Marek Łucyk.

Dokumenty potrzebne do wyrobienia Identyfikatora Mieszkańca Gdyni będzie można złożyć online lub w Biurze Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

- Identyfikator dający możliwość parkowania ze stawką zerową będzie wydawany na 12 miesięcy. Procedura będzie podobna, do tej którą znamy z obecnych abonamentów mieszkańców, czyli będzie możliwość wyrobienia go online. Co ważne – nie będziemy musieli posiadać fizycznie identyfikatora, numer rejestracyjny pojazdu będzie zakodowany w systemie, a gdy zajdzie potrzeba np. zmiany auta, będzie można to uczynić dwa razy w ciągu roku – mówi Jakub Ubych, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni.