Gdynia Mobilna

Nowy przejazd dla rowerzystów gotowy!

przejazd rowerowy, czerwona ścieżka rowerowa, skrzyżowanie z sygnalizacją

przejazd łączący drogi rowerowe wzdłuż ul. 10 Lutego oraz Władysława IV // fot. ZDiZ w Gdyni

10.05.2022 r.

To dobra wiadomość dla rowerzystów, którzy podczas codziennych podróży przejeżdżają przez centrum Gdyni. Od początku maja miłośnicy jednośladów mogą korzystać z nowego przejazdu łączącego drogi rowerowe wzdłuż ul. 10 Lutego oraz Władysława IV. 

Był to ostatni element ważnej trasy rowerowej przyległej do głównej osi transportowej Gdyni, łączącej południowe dzielnice miasta od granicy z Sopotem, wzdłuż al. Zwycięstwa ze Śródmieściem i dalej przy ul. Morskiej do granicy z Rumią.

- Dzięki ostatniej inwestycji, przejazd rowerem przez centrum miasta będzie szybszy, łatwiejszy i przede wszystkim bezpieczniejszy. Gdynia stale rozwija infrastrukturę rowerową - powstają nowe ścieżki, poprawia się jakość dróg, tworzone są udogodnienia znacząco wpływające na wygodę i bezpieczeństwo entuzjastów dwóch kółek - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Wykonawcą przebudowy skrzyżowania była firma Zakład Usług Inżynierii Ruchu z Gdyni. Łączny koszt robót wyniósł 66 975,23 zł i obejmował wykonanie dokumentacji projektowej, montaż i przebudowę masztów sygnalizacji świetlnej, oświetlenia, monitoringu, niezbędne roboty drogowe i oznakowanie.