Gdynia Mobilna

Trwają konsultacje Strategii rozwoju elektromobilności

fot. Dawid Linkowski

fot. Dawid Linkowski

31.07.2020 r.

Zakończyły się prace nad opracowaniem projektu „Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Miasta Gdyni do roku 2035”, w którym wskazano kierunki oraz cele określające rozwój elektromobilności w Gdyni w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Teraz Wydział Strategii Urzędu Miasta Gdyni zaprasza gdynian do udziału w konsultacjach społecznych tego dokumentu. Uwagi można zgłaszać do 20 sierpnia.

Projekt „Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Miasta Gdyni do roku 2035” dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej www.gdynia.pl/bip, w miejskim portalu internetowym www.2030.gdynia.pl. Będzie można się też z nim zapoznać podczas spotkania konsultacyjnego 18 sierpnia.
Po zapoznaniu się z dokumentem można przystąpić do zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych. Należy pamietać, by zrobić to na dedykowanym formularzyu konsultacyjnym.
Pobierzemy go tutaj. Dostępny jest także formularz do edycji.

Do 20 sierpnia można zgłosić uwagi do projektu dokumentu:
  • bezpośrednio: podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami 18 sierpnia w Gdynia InfoBox (ul. Świętojańska 30);
  • korespondencyjnie na adres: Wydział Strategii, Urząd Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia (liczy się data wpływu);
  • elektronicznie: za pośrednictwem formularza konsultacyjnego przesyłanego na adres: wydz.strategii@gdynia.pl.
Warto się pospieszyć, bo uwagi i opinie z datą wpływu po 20 sierpnia nie będą rozpatrywane, tak jak te niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym.

18 sierpnia w godz. 16.30-19.00 w Gdynia InfoBox przy ul. Świętojańskiej 30 odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne, w ramach którego mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi i opinie do projektu strategii.
Spotkanie odbędzie się z zachowaniem obecnie obowiązujących zasad związanych z pandemią COVID-19.