Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Gdynia Mobilna

Trwają prace nad Strategią Rowerową dla Gdyni

na grafice rowerzysta jadący rowerem przez miasto

Weź udział w konsultacjach dot. strategii rozwoju ruchu rowerowego//mat. pras. RZM

Gdynia przystąpiła do prac nad dokumentem strategicznym, dotyczącym kierunków rozwoju ruchu rowerowego do roku 2040, w celu zwiększenia ruchu rowerowego w mieście. Dokument będzie obejmował część strategiczną, wraz z diagnozą stanu obecnego, wizją celami oraz koncepcją ruchu rowerowego do roku 2040 oraz operacyjną – planem działań aktualizowanym co 3-5 lat.


Dokument będzie opracowany na podstawie dotychczasowych analiz, już istniejących dokumentów strategicznych Miasta, stanowiąc jednocześnie uszczegółowienie i rozwinięcie działań opisanych w Planie Zrównoważonej Mobilności związanych z obszarem ruchu rowerowego. Dokument będzie obejmował trzy główne obszary: inwestycje w infrastrukturę, usługi oraz działania promocyjne, które będą realizowane przez najbliższe lata.
Dążymy do tego, aby mieszkańcy częściej wybierali rower w codziennych podróżach, ponieważ to właśnie rower stanowi najtańszą, najmniej emisyjną i najlepszą z punktu widzenia zdrowia formę transportu na średnich dystansach. Od lat realizujemy liczne działania w zakresie rozwoju tras rowerowych, kampanii promocyjno-edukacyjnych i usług typu wypożyczalnia rowerów cargo czy dofinansowanie rowerów elektrycznych – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
W ramach diagnozy dotychczas przeanalizowano dokumenty strategiczne na różnych poziomach szczegółowości — od miejskiego do europejskiego.
Ponadto zostały przeprowadzone badania dla placówek oświatowych oraz przedsiębiorstw. Obecnie trwa analiza wyników i opracowywany jest raport z badań.
Analizowane są również dane wtórne, dotyczące transportu rowerowego w Gdyni. Chcemy lepiej zrozumieć lokalną społeczność, identyfikując kluczowe problemy i określając potrzeby mieszkańców związane z ruchem rowerowym. W tym celu niezbędne jest zaangażowanie odpowiednich grup interesariuszy, w tym przede wszystkim mieszkańców, którzy stanowią bezpośrednich odbiorców dokumentu i to ich potrzeby są dla nas najważniejsze – mówi Marcin Wołek, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni.
Podczas prac nad dokumentem zostaną także przeprowadzone audyty dzielnic i analizy dostępności do przystanków.
Na kluczowych etapach tworzenia dokumentu, m.in. przy określaniu potrzeb i identyfikacji problemów dot. ruchu rowerowego planowane są również konsultacje z mieszkańcami.
Jeśli już teraz masz pomysły na zwiększenie ruchu rowerowego w Gdyni, wyślij je na adres mailowy: mobilnosc@gdynia.pl.
Strategię opracowuje zespół osób zajmujący się tematyką zrównoważonej mobilności Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni. Dokument będzie przygotowywany przy wsparciu innych jednostek urzędu.
W ramach opracowania strategii zaangażowane zostaną zewnętrzne grupy interesariuszy, będące filarami efektywnej współpracy i zrównoważonego rozwoju miasta: mieszkańcy, instytucje miejskie, lokalne uczelnie i firmy.
Strategia ma być gotowa do ostatecznej konsultacji w IV kwartale roku. Wyniki posłużą lepszemu przystosowaniu Gdyni pod kątem transportu rowerowego.
Kontakt:
Wydział Inwestycji
Referat Zrównoważonej Mobilności
e-mail: mobilnosc@gdynia.pl
numer telefonu:
58 527 29 80
58 527 29 81

Opr. Referat Zrównoważonej Mobilności

  • ikonaOpublikowano: 27.02.2023 12:57
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 27.02.2023 16:10
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona