Konferencja "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni"

6. konferencja "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni" za nami

6. konferencja

6. konferencja "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni"

W maju 2018 r. Gdynia na 3 dni stała się światową stolicą modernizmu. Przez pierwsze 2 dni prawie 300 uczestników wysłuchało 30 referatów na temat modernistycznej architektury i ubranistyki z 3 kontynentów, 11 krajów oraz 10 miast  w Polsce. Ostatniego dnia uczestnicy podzieleni na 4 grupy wzięli udział w sprofilowanych prezentacjach gdyńskiej modernistycznej architektury w terenie.

Konferencja zorganizowana przez Miasto Gdynię przy współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej odbyła się w dniach 24-26 maja 2018 r. w Centrum Konferencyjnym Pomorskiego Parku Technologicznego w Gdyni Redłowie.

6. konferencja "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni" / fot. Alina Limańska-Michalska

Pierwszego dnia, w ramach uroczystego otwarcia konferencji, João Belo Rodeia, członek Rady Doradczej Docomomo International złożył na ręce Wiceprezydenta Miasta Gdyni Marka Stępy certyfikat poświadczający członkostwo Miasta Gdyni w organizacji Docomomo International.

João Belo Rodeia / fot. Alina Limańska-Michalska

Pierwsza sesja została poświęcona światowemu modernizmowi - w Wielkiej Brytanii, Holandii, Libanie i na Litwie. Słuchaczom została zaprezentowana m.in. architektura lat 30. nadmorskich miejscowości w Anglii i Szkocji, która mimo dzielącej odległości ma wiele wspólnego z realizacjami, które na co dzień można oglądać w Gdyni.

Po przerwie była okazja wysłuchać i zobaczyć efekty badań nad budownictwem jednorodzinnym okresu powojennego w Warszawie, architekturą i urbanistyką mniejszych miast w Polsce, kolorystyką architektury Lwowskiej Szkoły Architektonicznej, zabudowy Nowej Huty w Krakowie oraz architekturą powojennych ośrodków wypoczynkowych.

Tradycyjnie już trzecia sesja pierwszego dnia w całości została poświecona Gdyni. W tym roku została przybliżona tematyka architektury gdyńskich kościołów, rozwiązań witryn i parterów gdyńskich kamienic, architektury Działek Leśnych oraz zostały przedstawione podobieństwa i różnice Gdyni i Tel Awiwu.

6. konferencja "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni" / fot. Alina Limańska-Michalska

Drugiego dnia obrady rozpoczęły się od wręczenia medali „Civitas e Mari" przyznawanych przez Prezydenta Miasta Gdyni - "Tym, Którzy Odważnie Realizują Marzenia", za ochronę dziedzictwa modernizmu następującym osobom:

Prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski - historyk sztuki, profesor, naukowiec związany z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pionier badań nad architekturą modernistyczną w Polsce. Autor wielu kluczowych publikacji z zakresu historii architektury i sztuk plastycznych w wiekach XIX i XX. Członek licznych organizacji w tym DOCOMOMO, Art Déco Society of New York, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA.
W swojej działalności naukowej od wielu lat propaguje Gdynię i walory jej dziedzictwa architektonicznego. Jest członkiem Komitetu Naukowego gdyńskich konferencji z cyklu „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni

prof. Andrzej K. Olszewski  / fot. Alina Limańska-Michalska

Dr Jeremie Hoffmann główny konserwator zabytków miasta Tel Awiw-Jaffa, Izrael, doktor historii sztuki (Sorbona-Paryż 1), badacz ewolucji współczesnych miast w okresie modernizmu powojennego oraz post-modernizmu, wykładowca na Uniwersytecie w Tel-Awiwie.
Od wielu lat współpracuje z Miastem Gdynią i propaguje jej walory na arenie międzynarodowej. Jest członkiem Komitetu Naukowego gdyńskich konferencji z cyklu „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni”, a także referentem i autorem artykułów. Zainicjował włączenie przedstawicieli Miasta Gdyni do międzynarodowej grupy reprezentantów historycznych miast modernistycznych.

Dr Jeremie Hoffmann / fot. Alina Limańska-Michalska

W poprzednich edycjach konferencji zostały przyznane medale również w 2014 r. pani Marii Piradoff-Link oraz Pani Joannie Stankiewicz-Kiełbińskiej, a w 2016 r. prof. dr. hab. inż. Arch. Antoniemu Taraszkiewiczowi oraz panu Mirosławowi Studniakowi.

Tematyka porannej sesji drugiego dnia skupiła się na różnych sposobach ochrony dziedzictwa architektury modernistycznej - od dużych międzynardowych organizacji, przez edukację przyszłych architektów po różnorodne działania obywatelskie.

Po przerwie słuchaczom zostały zaprezentowane doświadczenia w kwestii ochrony architektury i urbanistyki m.in. miasta Asmara w Erytrei, Górhnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, Dolnego Śląska i Niemiec, Szczecina, Krakowa czy samej Gdyni.

Ostatnia sesja dotyczyła problematyki związanej z edukacją i rozpowszechnianiem wiedzy na temat dziedzictwa architektury modernistycznej i jej ochrony.

6. konferencja "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni" / fot. Alina Limańska-Michalska

Trzeciego dnia, w sobotę, zostały zorganizowane 4 różnorodne prezentacje dziedzictwa modernistycznego na terenie Gdyni, tak aby każdy z uczestników mógł poznać nowe dla niego obiekty i pogłębić interesującą go wiedzę:

Trasa 1 - gdyńska modernistyczna architektura sakralna oraz portowa.
Uczestnicy odwiedzili zespół kościoła parafialnego p.w. Św. Antoniego Padewskiego i klasztoru franciszkanów i kościół garnizonowy na Oksywiu p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, o których opowiadała prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik. Z kolei o porcie i budynku dawnego Dworca Morskiego oprowadziła dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska. Na koniec uczestnicy odwiedzili zespół Akademii Morskiej na Grabówku, gdzie mogli zapoznać się z efektami prac konserwatorskich prowadzonych w ostatnich latach.

6. konferencja "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni" / fot. Grażyna Pilarczyk

Trasa 2 - zabudowa mieszkaniowa dzielnicy Działki Leśne w Gdyni.
Prezentacja poprowadzona przez panią Weronikę Szerle, była rozwinięciem referatu przygotowanego wraz z panem dr. Marcinem Szerle na tegoroczną edycję konferencji. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć również zabytkowe wnętrze domu czynszowego przy ul. Słupeckiej 9.

6. konferencja "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni" / fot. Anna Częścik

Trasa 3 - modernistyczne śródmieście Gdyni - historia i architektura.
Wykwalifikowana przewodniczka PTTK - pani Jolanta Karolak - przygotowała specjalnie trasę dla osób najmniej znających Gdynię. Uczestnicy oprócz historii miasta i najstarszych zabytków śródmieścia, odwiedzili ikoniczne przykłady modernizmu w Gdyni: budynek mieszkalny FE BGK przy ul. 3 Maja 27-31 ze zwiedzaniem Mini Muzeum, zespół dworca kolejowego Gdynia Główna, kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z wejściem na wieżę dzwonnicy.Trasa 4 - modernistyczne śródmieście Gdyni - prace konserwatorskie.
Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni - dr hab. inż. arch. Robert Hirsch oprowadził uczestników po Śródmieściu skupiając się na wybranych realizacjach konserwatorskich przeprowadzonych w ciągu kilku ostatnich lat. Zwiedzanie rozpoczęło się od wejścia na dach budynku Wydziału Nawigacji Akademii Morskiej na Molo Południowym, następnie zaprezentowano efekty prac konserwatorskich prowadzonych przy dawnym Biurze Budowy Portu, budynku YMCA oraz w budynkach Sądu Rejonowego i zespołu dworca kolejowego Gdynia Główna, gdzie pracom konserwatorskim zostały poddane również wnętrza.Każdy z uczestników otrzymał w prezencie wydaną na koniec ubiegłego roku książkę „Architektura XX wieku i jej waloryzacja w Gdyni i w Europie”

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 07.06.2018 09:52
  • ikona

    Autor: _Alina Limańska - Michalska (a.limanska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 28.12.2018 09:36
  • ikonaZmodyfikował: Celina Łozowska
ikona