Aktualności

Bezpłatne leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym.

logo szpitale pomorskie

logo szpitale pomorskie

09.09.2019 r.

Bezpłatne leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym.

6 września 2019 r. została otwarta rejestracja na bezpłatne leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym dla dzieci i dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 
Świadczenia zdrowotne z zakresu lecznictwa stomatologicznego realizowane będą w trybie ambulatoryjnym z zakresu świadczeń stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, posiadających wskazania do tego typu leczenia.
 
Świadczenia ogólnostomatologiczne w znieczuleniu ogólnym przysługują:
dzieciom i młodzieży do 16 roku życia – z orzeczeniem  o niepełnosprawności,
osobom pomiędzy 16 a 18 rokiem życia – z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym,
osobom powyżej 18 roku życia – z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych.
 
Rejestracji dokonywać można drogą telefoniczną lub osobiście.

 
Kontakt
Rejestracja telefoniczna:
(58) 726 08 60
Rejestracja osobista:
Szpital Św. Wincentego a Paulo w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia, parter budynku zabytkowego A (wejście od strony Placu Kaszubskiego)