Informacje dotyczące wdrażania dostępności

Informacje dotyczące wdrażania dostępności

Dłonie 7 osób złożone w geście współpracy. Na jednej z nich widoczne są pierścionki.

Informacje dotyczące wdrażania dostępności

Informacje dotyczące wdrażania dostępności, zebrane przez Zespół do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obiektach użyteczności publicznej należącej do Gminy Miasta Gdynia.


Do 31 marca 2021 r., a następnie co kolejne 4 lata, każdy podmiot publiczny musi opracować raport obrazujący przede wszystkim to, jak spełnia minimalne wymagania w zakresie zapewniania dostępności opisane w art.  6 ustawy:

Raport ten powinien zostać opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej danego podmiotu lub jego stronie internetowej, jeśli nie posiada BIP.


Zgodnie z ustawą z dn. 4 kwietnia 2019 (poz. 848) o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, w dniu 23.06.2021 r. mija termin na ostateczne dostosowanie używanych w gminie aplikacji mobilnych.

Ponadto podmioty publiczne mają obowiązek zamieszczania deklaracji dostępności, potwierdzającej, że strona internetowa spełnia wymogi dostępności - obowiązek wszedł w życie z dniem 23 września 2020.
Podmioty publiczne zobowiązane są do przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności do dnia 31 marca każdego roku oraz gdy strona internatowa lub aplikacja podlegała zmianom mającym wpływ na dostępność cyfrową.
Brak deklaracji lub niepełny zakres deklaracji, jest podstawą do ukarania podmiotu kara finansową.


Publikacje oraz odesłanie do stron z przydatnymi informacjami w zakresie dostępności:


 1. Zachęcamy do zapoznania się z poradnikami Centrum Dostępności Fundacji TUS, gdzie odnajdą Państwo wiele przydatnych informacji związanych z dostępnością.
 2. Informację o Funduszu Dostępności, który ma za zadanie dostosowanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej oraz budynków zamieszkania zbiorowego do potrzeb osób mających ograniczenia w mobilności czy percepcji.
 3. Dostępne czwartki - spotkania on-line o dostępności cyfrowej, odbywające się co czwartek, od 12:00 do 13.30. Podczas spotkania ożna zadawać pytania specjalistą ds. dostępności cyfrowej. Każde spotkanie ma swój temat.
 4. Forum Koordynatorów i Koordynatorek dostępności - nagranie z konferencji z 19 stycznia 2021 gdzie zostały omówione najważniejsze zadania koordynatora dostępności wynikające z ustawy. Specjaliści podzieli się wiedzą z obszaru cyfrowego, architektonicznego oraz prawnego. Na stronie znajdują się również prezentacje, które były przedstawiane przez prelegentów.
 5. Zachęcamy do śledzenia strony projektu "Małopolska. Kultura wrażliwa”, którego głównym celem jest zwiększenie otwartości instytucji kultury i podjęcie działań w celu uczynienia tych miejsc jak najbardziej przyjaznymi dla osób z niepełnosprawnościami.

Zespół do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obiektach użyteczności publicznej należącej do Gminy Miasta Gdynia


W następstwie Ustawy o dostępności został powołany Zespół do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obiektach użyteczności publicznej należącej do Gminy Miasta Gdynia. W związku z tym, w sprawach dotyczących dostępności prosimy o kontakt pod adresem e-mail: dostepnosc@gdynia.pl.


Inne przydatne informacje dotyczące wdrażania dostępności: 

 • ikonaOpublikowano: 12.02.2021 08:25
 • ikona

  Autor: Redakcja portalu Gdynia.pl (wydz.komsp@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 12.02.2021 09:38
 • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona