Aktualności

Nagrodzimy pracowników ochrony zdrowia - ruszyły zgłoszenia

Wnioski do Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników ochrony zdrowia należy składać do dnia 21 września 2022 r. w Gdyńskim Centrum Zdrowia // fot. GCZ

Wnioski do Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników ochrony zdrowia należy składać do dnia 21 września 2022 r. w Gdyńskim Centrum Zdrowia // fot. GCZ

22.08.2022 r.

Trwa nabór wniosków do Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników ochrony zdrowia. Nagrody są przyznawane wyróżniającym się pracownikom z okazji Święta Patrona Ochrony Zdrowia – św. Łukasza.


Co roku 18 października dowiadujemy się jacy pracownicy ochrony zdrowia w Gdyni zasługują na nasze najwyższe uznanie. Nagroda, której historia sięga blisko ćwierć wieku wstecz - bowiem przyznawana jest o 1998 roku, ma pokazać te osoby, które cieszą się uznaniem i autorytetem wśród pacjentów, inspirują działania nowatorskie podnoszące jakość usług medycznych, dbają o atmosferę szacunku i życzliwości między współpracownikami czy stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.
 
- Od wielu lat doceniamy pracę osób związanych z ochroną zdrowia. Na co dzień to trudna, wymagająca praca, pełna poświęceń ale i dająca satysfakcję. Ostatnie lata – pandemia a potem wojna pokazały, jak ważną rolę pełni każda jedna osoba pracująca w systemie opieki medycznej w Polsce. Dlatego zachęcamy do zgłaszania osób szczególnie wyróżniających się, nie damy rady nagrodzić wszystkich, jednak chcemy abyście Państwo wiedzieli, że w Gdyni doceniamy  Wasze poświęcenie na rzecz drugiego człowieka, na rzecz naszych mieszkańców – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.
 
Dodajmy, że nagrodzone osoby otrzymują nagrodę finansową, a z całego grona zgłoszonych wybierane jest 30 osób. Te wyróżnienia wręczone zostaną wręczone podczas uroczystej gali. Kandydaci powinni posiadać m.in. minimum 5-letni staż pracy w ochronie zdrowia.
 
Kryteria i zasady przyznawania nagród są określone w Regulaminie Nagród Prezydenta Miasta Gdyni. Regulamin i wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej www.gdynia.pl w zakładce: „Dla mieszkańców – Zdrowie – Aktualności” oraz na stronie Gdyńskiego Centrum Zdrowia w zakładce: „Do pobrania”.

Wniosek o przyznanie nagrody mogą złożyć:
  • Organy zarządzające w podmiotach leczniczych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 4, 5, 9 ustawy o działalności leczniczej,
  • Rady Dzielnic,
  • Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni.
 
Wnioski należy składać do dnia 21 września 2022 r. w Gdyńskim Centrum Zdrowia (ul. Władysława IV 43, II piętro) – w formie listu (decyduje data wpływu) lub w formie elektronicznej (skan oryginalnych dokumentów) na adres: sekretariat@gcz.gdynia.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 880 83 15.