Co nowego

Naukowcy mówią „tak” dla metropolii

Utworzenie metropolii pozwoli gminom z całego regionu na zrównoważony rozwój, fot. Marek Sałatowski / z facebookowej grupy „Gdynia w obiektywie”

Utworzenie metropolii pozwoli gminom z całego regionu na zrównoważony rozwój, fot. Marek Sałatowski / z facebookowej grupy „Gdynia w obiektywie”

„(...)Popieramy inicjatywę utworzenia związku metropolitalnego w województwie pomorskim i apelujemy o niezwłoczne podjęcie prac legislacyjnych nad projektem ustawy uchwalonym przez Senat RP” - piszą w liście otwartym przedstawiciele polskiego środowiska naukowego. Podpisało się pod nim 31 profesorów i doktorów habilitowanych z uczelni w całym kraju, którzy chcą w ten sposób dotrzeć do posłów.


Są wśród nich wybitni eksperci i szefowie najważniejszych polskich jednostek badawczych ds. rozwoju regionalnego oraz rektorzy trójmiejskich uczelni. Zdecydowali się zabrać głos w sprawie, o którą od lat walczą pomorskie samorządy i Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, i mówią zdecydowane „tak” utworzeniu metropolii na Pomorzu.

List otwarty polskich naukowców jest skierowany do parlamentarzystów, którzy zadecydują o losach ustawy metropolitalnej, a tym samym – o losie dodatkowych około 200 milionów złotych rocznie, które sfinansują dalszy rozwój regionu.

- Narastającego kryzysu gospodarczego, klimatycznego oraz problemów społecznych nie da się naprawić w formie dotychczasowych, nietrwałych form współpracy. Aby utrzymać tempo rozwoju gmin, aby skuteczniej realizować piętrzące się przed regionem, zwłaszcza po oczekiwanym końcu pandemii, wyzwania, konieczne jest istnienie stabilnej wspólnoty metropolitalnej, która w sposób naturalny wynika z istniejącej siły powiązań społeczno-gospodarczych i zbieżnych kierunków rozwoju – piszą w liście otwartym przedstawiciele środowiska naukowego.

- Cieszymy się z głosu poparcia płynącego wprost ze środowiska naukowego, bo to najlepszy dowód na to, że korzyści ze współpracy w formie metropolii są absolutnie mierzalne i poparte twardymi danymi oraz pozytywnymi przykładami z innych państw. Środowisko akademickie potrafi celnie zdiagnozować wyzwania i możliwości, które daje związek metropolitalny. Każde poparcie dla projektu ustawy przybliża nas do przekonania parlamentarzystów, że Pomorze pilnie potrzebuje dodatkowych możliwości rozwoju – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

W treści swojego listu otwartego, który jest apelem o poparcie ustawy metropolitalnej ponad politycznymi podziałami, naukowcy powołują się m.in. na badania OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Te wskazują bezpośrednio, że duże miasta są w stanie generować rozwój gospodarczy w promieniu nawet do 200-300 kilometrów od swoich granic, a utrzymywanie przestarzałych rozwiązań prawnych automatycznie osłabia potencjał gospodarczy i polityczny państw, w których funkcjonują metropolie. Rozwój współpracy w zakresie metropolii ma zapewnić stały rozwój miasteczek, wsi i obszarów peryferyjnych oraz zagwarantować mniejszym gminom dostęp do najważniejszych usług i procesów decyzyjnych.

- Mimo ewidentnego sukcesu Polski dochody mieszkańców polskich miast są wciąż trzy- lub czterokrotnie niższe niż mieszkańców wielkich miast Francji, Anglii czy Niemiec. Polskie miasta i otaczające je gminy mają wielki potencjał, aby ten dystans zmniejszyć, jednak trzeba im w tym celu stworzyć ustawowe narzędzia współpracy – czytamy w treści listu otwartego.

Pod treścią listu otwartego do parlamentarzystów podpisało się łącznie 31 przedstawicieli polskiego środowiska naukowego:

 • prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej
 • prof. dr hab. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • prof. dr hab. inż. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
 • prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego
 • prof. dr hab. Tomasz Komornicki, przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. Tadeusz Markowski, wiceprzewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, dyrektor Centrum Badań Metropolitalnych, UAM w Poznaniu
 • prof. dr hab. Iwona Sagan, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Irena Lipowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jacek Zaucha, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jacek Szlachta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Paweł Churski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, wiceprzewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jacek Bigda, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Marek Kozak, prof. Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Stanisław Umiński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
 • dr hab. Robert Pyka, prof. Uniwersytetu Śląskiego
 • dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
 • dr hab. Tomasz Brodzicki, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
 • dr hab. Dariusz Filar, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
 • dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
 • dr hab. Agnieszka Olechnicka, dyrektor Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Łukasz Mikuła, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maciej Smętkowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr hab. Igor Zachariasz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Przypomnijmy, że projekt ustawy metropolitalnej dla Pomorza został we wrześniu minionego roku niemal jednogłośnie przyjęty przez Senat RP i tym samym jako senacka inicjatywa ustawodawcza został skierowany do dalszych prac w Sejmie RP.Sam związek metropolitalny dla Pomorza oznaczałby dodatkowe środki finansowe, które w tym momencie trafiają do budżetu centralnego, a każdego roku mogłyby być wykorzystywane do realizacji wspólnych zadań dla samorządów wchodzących w skład metropolii. To m.in. planowanie inwestycji (w tym rozbudowa sieci połączeń drogowych), koordynacja planowania przestrzennego, zapewnienie połączeń autobusowych i kolejowych, adaptacja do zmian klimatycznych czy wspólna promocja miast i gmin jako jednego organizmu. Temat pomorskiej metropolii jest obecny w debacie publicznej już od kilku lat.

Więcej o korzyściach płynących z ustawy metropolitalnej na stronie www.ustawametropolitalna.pl.

 • ikonaOpublikowano: 22.01.2021 14:45
 • ikona

  Autor: Kamil Złoch (k.zloch@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 22.01.2021 17:57
 • ikonaZmodyfikował: Redakcja portalu Gdynia.pl
ikona

Zobacz także

Najnowsze