Co nowego

Polanka Redłowska taka, jakiej chcą mieszkańcy

Briefing dotyczący zagospodarowania Polanki Redłowskiej. Na zdj. Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek, Agata Bluj i Andrzej Jaworski z Pracowni Badań Społecznych Stocznia i Pracowni Architektonicznej JAZZ i Szelest. Fot. Zygmunt Gołąb

Briefing dotyczący zagospodarowania Polanki Redłowskiej. Na zdj. Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek, Agata Bluj i Andrzej Jaworski z Pracowni Badań Społecznych Stocznia i Pracowni Architektonicznej JAZZ i Szelest. Fot. Zygmunt Gołąb

Zagospodarowanie Polanki Redłowskiej w poszanowaniu tożsamości tego miejsca, wedle życzeń mieszkańców – to wynik konsultacji społecznych dotyczących ważnego dla gdynianek i gdynian miejsca. Wypracowana wspólnie z mieszkańcami koncepcja pozostawi Polankę Redłowską jako miejsce zielone, przyjazne, umożliwiające realizację różnego rodzaju aktywności; miejsce, do którego można będzie również dotrzeć komunikacją publiczną. W czwartek, 7 grudnia, w siedzibie UM Gdynia odbył się briefing prasowy, prezentujący wyniki zakończonych już konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania Polanki Redłowskiej (prezentacja do pobrania w dole artykułu). Z przedstawicielami mediów spotkali się prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek oraz Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji

Prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek opowiedział o kontekście decyzji o zmianie przeznaczenia terenów wokół Polanki Redłowskiej. Złożyły się na to zarówno zmiana polityki miasta na proklimatyczną, jak też poszukiwanie formuły ożywiania kolejnych terenów i tworzenia na nich oferty atrakcyjnej dla mieszkańców. Miasto podeszło do kwestii Polanki Redłowskiej jako zielonej enklawy na styku miasto-las. Co warto podkreślić - zmiana planów co do zagospodarowania wokół Polanki dotyczyła terenu po basenach, hotelu i parkingu. Nigdy, co podkreślił prezydent Wojciech Szczurek, nie było pomysłu zabudowania samej Polanki.    

Transparentność konsultacji społecznych 

Uchwalony jesienią 2022 roku przez Radę Miasta Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zdeterminował zielone zagospodarowanie tego terenu. Jednak o to, co konkretnie ma się znajdować się na samej Polance i na terenach przylegających, jaki ma być charakter tego miejsca, miasto postanowiło zapytać mieszkańców. Konsultacje przeprowadziła Pracownia Badań społecznych Stocznia i Pracownie Architektoniczne JAZ + Architekci i Szelest. Odbyły się 4-dniowe warsztaty Charette (praca w kilku obszarach tematycznych – min. zieleń, komunikacja, sentymenty), w których wzięło udział blisko 40 osób. Wypracowana koncepcja wypracowana poddana osądowi mieszkańców. Łącznie wypowiedziało się około 200 osób. 

- Bardzo się cieszę z koncepcji wypracowanej przez mieszkańców i gorąco ją popieram. Ważne jest też to, że konsultacje odbyły się przy współdziałaniu z tak znakomitymi partnerami, jak Pracownia Badań Społecznych Stocznia i Pracownia Architektoniczna JAZ + Architekci i Szelest, bo bardzo nam zależało na transparentności tego procesu, na tym, żeby miał swojego niezależnego moderatora, żeby ta dyskusja przebiegała w merytorycznej atmosferze i żeby wszystkie głosy silnie wybrzmiały. Dziś kończymy ten etap i możemy państwu zaprezentować to,  co jest efektem konsultacji społecznych – powiedział na briefingu Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.  

Jak będzie wyglądać Polanka Redłowska? 

Agata Bluj i Andrzej Jaworski z Pracowni Badań Społecznych Stocznia i Pracowni Architektonicznej JAZ + Architekci i Szelest zaprezentowali ostateczną wersję. Jej najważniejsze założenia to: 

  • zachowanie charakteru tego miejsca, jako miejsca do swobodnego piknikowania, spędzania czasu, 
  • powiększenie przestrzeni rekreacyjnej, 
  • udostępnienie mieszkańcom przestrzeni dziś wyłączonych z użytku, jak np. przestrzenie po dawnych basenach. 


Polanka Redłowska taka, jakiej chcieli mieszkańcy 

Charakteru nie zmieni polana ogniskowa, ale minimalnie poprawiony zostanie sposób wykorzystania tej przestrzeni. Utworzonych zostanie 11 miejsc ogniskowo-grillowych, dodatkowo zostanie wygospodarowane miejsce ogniskowe dla osób z niepełnosprawnościami. Powstaną pomosty wśród zieleni, dosadzone zostaną rośliny rodzime, a cała polanka zostanie powiększona kosztem miejsc parkingowych. Obecny parking na Polance służył obsłudze nie tylko jej, ale parkowali na nim również kierowcy korzystający z plaży i bulwaru. W wyniku konsultacji liczba miejsc na samej polance ulegnie zmniejszeniu – ta sama liczba miejsc zostanie odtworzona wzdłuż ul. Ejsmonda.  

Wierzchołek istniejącego  pagórka zostanie wyrównany, samo miejsce będzie bardziej dostępne poprzez utworzenie wygodnego dojścia. Będzie to więc miejsce z widokiem zarówno na morze, jak i teren Polaki Redłowskiej. 

Gruzowisko, czyli miejsce po dawnym budynku basenowym – tu dla odmiany nastąpi minimalna interwencja na poziomie architektonicznym. Będą to głównie  ścieżki i ławy. Samo miejsce zostanie zachowane z dużym szacunkiem dla dzikiej przyrody, która się tam pojawiła w ostatnich dziesięcioleciach. 

Co z tzw. kieszenią, jak umownie nazwano dawny główny basen? Zostanie zamieniona na  wielofunkcyjną strefę aktywności, z murawą przeznaczoną zarówno do uprawniania sportów, jak i organizacji festynów, łącznie z trybunami w skarpach. Powstanie dodatkowo ścianka  wspinaczkowa i integracyjny plac zabaw z zabawkami i urządzeniami dostępnymi dla osób z niepełnosprawnościami. 

Strefa centrum i komunikacji będzie mniejsza niż obecnie. Powstaną miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin z dziećmi, dwa miejsca dla food trucków, do tego stojaki rowerowe oraz stacje Mevo, wytyczona zostanie również ścieżka rowerowa. Do Polanki Redłowskiej docelowo ma dojeżdżać transport publiczny, powstanie zatem zadaszony przystanek, pojawi się również stała toaleta, przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Polanka Redłowska – ważne miejsce dla mieszkańców 

Przypomnijmy: temat Polanki Redłowskiej i jej przyszłości rozpalał mieszkańców Gdyni od lat. Na podstawie wniosków płynących z terenowych analiz, a także opinii przekazywanych przez mieszkańców i konsultacji prowadzonych przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, w 2022 roku podjął decyzję w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska”. Po przeanalizowaniu czynników społecznych, gospodarczych, finansowych i klimatycznych zapowiedział przedłożenie radnym projektu planu wykluczającego jakąkolwiek zabudowę terenu sąsiadującego z Polanką Redłowską. 

Zgodnie z tą deklaracją zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazały na zieleń urządzoną oraz tereny sportu i rekreacji. Projekt planu Rada Miasta Gdyni przyjęła w październiku 2022 roku. 

– Chcę zadeklarować, że tak długo, jak będzie to zależeć od mojej decyzji, Polanka Redłowska nie zostanie sprzedana. Uważam, że to prawdziwy skarb naszego miasta. Teren, który gdynianie kochają. Nie bez powodu – to zielone płuca w samym centrum miasta, w dodatku tuż obok morza. Wiele pokoleń świętowało tu urodziny, ukończenie szkoły czy obronę dyplomu. Dla innych z kolei to tradycyjne miejsce świątecznego spaceru. Tak powinno pozostać na zawsze – podkreślał wówczas prezydent Gdyni. 

Wiosną 2023 roku opublikowano dwa obszerne raporty na temat Polanki Redłowskiej – tzw. informacje o terenie oraz raport z obserwacji uczestniczących. Ten drugi powstał w efekcie wizyt, spacerów, spotkań i rozmów, czyli intensywnego monitorowania aktywności mieszkańców w tym miejscu, w różnych porach dnia, porach roku i warunkach pogodowych. W rolę obserwatorów wcielili się m.in. prezydent Wojciech Szczurek oraz Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. W ten sposób zgromadzono konkretne dane liczbowe, opinie oraz sugestie, które dały szerszą diagnozę dotyczącą jednego z ulubionych miejsc rekreacji gdynian. 

Po opublikowaniu raportów wiceprezydent Michał Guć zapowiedział, że sporządzone raporty zostaną wykorzystane w trakcie konsultacji społecznych. W ramach konsultacji mieszkańcy brali udział w projektowaniu koncepcji zagospodarowania Polanki Redłowskiej. Ich efekt właśnie ujrzał światło dzienne.
 
 
 

  • ikonaOpublikowano: 07.12.2023 16:38
  • ikona

    Autor: Zygmunt Gołąb (z.golab@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 08.12.2023 11:06
  • ikonaZmodyfikował: Zygmunt Gołąb
ikona

Zobacz także

Najnowsze