Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
Dofinansowanie inwestycji ekologicznych

Dotacje ekologiczne dla mieszkańców

Dzielnica Orłowo z lotu ptaka, fot. Michał Czacharowski

Dzielnica Orłowo z lotu ptaka, fot. Michał Czacharowski

01.03.2019 r.

Miasto Gdynia od wielu lat realizuje program udzielania dotacji na cele związane z ekologią. Można ubiegać się o dofinansowanie na działania związane ze zmianą sposobu ogrzewania budynku, na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, a także na likwidację szamba wraz z przyłączeniem się do sieci kanalizacyjnej i pozbycie się azbestu. Ciekawą propozycją, dostępną dla ogrodów działkowych, jest dotacja na zakup rozdrabniaczy ogrodowych.

Decydując się na zmianę metody ogrzewania domu, możemy nie tylko poprawić komfort życia, ale też pozytywnie wpłynąć na środowisko. W przeciwieństwie do pieców węglowych, które wydzielają szkodliwe dla zdrowia, toksyczne pyły, rozwiązania takie jak miejska sieć ciepłownicza (MSC) są ekologiczne i bezpieczne dla użytkownika. W związku z tym, Gmina Miasta Gdyni od 18 lat wspiera finansowo zmiany ogrzewania na źródła niskoemisyjne. Istnieje też możliwość skorzystania z innych, zewnętrznych źródeł dofinansowania lub wsparcia technicznego ( informacja w zakładce: inne źródła finansowania).

Miasto Gdynia udziela także dotacji, związanych z usuwaniem azbestu. Chodzi tu o demontaż, transport i utylizację elementów obiektów budowlanych zawierających azbest lub transport i utylizację odpadów zawierających azbest, zdemontowanych z obiektów budowlanych i zalegających w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się zbiorniki bezodpływowe,  mający możliwość przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej, powinni zlikwidować szambo i wybudować przyłącze. I w tym przypadku także Miasto Gdynia udziela celowej dotacji.

Szczegółowe informacje o dofinansowaniach na zmianę ogrzewania, zakup i montaż OZE, usunięcie azbestu i likwidację szamb i zakup rozdrabniaczy ogrodowych są zamieszczone na podstronach serwisu Gdynia Zielona. Tam znajdują wszystkie potrzebne informacje, formularze wniosków i kwoty możliwego dofinansowania.