UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
Mała retencja

Dotacje na małą retencję. Zbierajmy deszczówkę!

Obraz składa się z trzech połączonych zdjęć. Pierwsze przedstawia duży, naziemny zbiornik na wodę deszczową. Drugie zdjęcie przedstawia powierzchnię wody i spadające na nie krople deszczu. Trzecie przedstawia zbiornik naziemny do zbierania wody deszczowej w formie beczki.

Zbiorniki na wodę deszczową / źródło obrazu: pixabay, aut. zdjęć: J. Lica

13.09.2021 r.

Mała retencja, czyli przydomowe inwestycje służące do gromadzenia, zagospodarowania i wykorzystania wód opadowych lub roztopowych, to obecnie bardzo ważny temat. Prawidłowa cyrkulacja wody w mieście jest bowiem kluczowa dla zachowania zrównoważonego klimatu.


Zbierając wodę opadową, zwiększamy zasoby wód podziemnych i w konsekwencji sprawiamy, że miasto staje się bardziej odporne na susze. Zmniejsza się też ryzyko występowania upałów, wysp ciepła czy lokalnych podtopień. Nie bez znaczenia są również realne oszczędności w budżetach domowych. Zbierając deszczówkę, znacznie ograniczamy zużycie wody z wodociągów.
 
Gdynia zachęca mieszkańców do zagospodarowywania wód deszczowych na terenie własnych nieruchomości. Teraz można otrzymać dofinansowanie na ten cel. Mowa o dotacji na realizację inwestycji zwiększających mikroretencję w wysokości 80% poniesionych kosztów do kwoty nawet 10 000 zł. Mogą sie o nią ubiegać osoby fizyczne i prawne, w tym spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, a także przedsiębiorcy posiadający tytuł prawny do nieruchomości położonej w granicach administracyjnych Gdyni.

Inwestycje, które podlegają dofinansowaniu z Urzędu Miasta Gdyni, to:
  • ogrody deszczowe w pojemniku lub w gruncie,
  • urządzenia retencyjno-rozsączające,
  • oczka wodne o charakterze retencyjnym oraz otwarte zbiorniki retencyjne i retencyjno-filtracyjne,
  • zamknięte systemy ogrodowe na wodę deszczową (zbiorniki naziemne i podziemne),
  • nawierzchnie przepuszczalne ścieżek i podjazdów. 
 
Więcej informacji oraz dokumenty, w tym wzór wniosku i opis wymaganych załączników, znajdują się tutaj.