18.10.2022

Gdynianie są proekologiczni. Dotacje przyznane

W Gdyni od wielu lat jest realizowany program udzielania dotacji na cele związane z ekologią. Można np. ubiegać się o dofinansowanie...

05.11.2020

Mała retencja to wielka sprawa

Gdynia jest miastem ściśle związanym z wodą dzięki położeniu nad Morzem Bałtyckim, a także dzięki potokom i wodom podzie...

01.07.2020

Program "Moja Woda" - dofinansowanie inwestycji służących gromadzeniu i zagospodarowaniu wód opadowych

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosza nabór wniosków w ramach programu pn....

13.06.2019

Inne źródła finansowania

Dotacje i preferencyjne pożyczki do likwidacji pieców węglowych i termomodernizacji budynków wielorodzinnych i jednorodz...

01.03.2019

Dotacje ekologiczne dla mieszkańców

Miasto Gdynia od wielu lat realizuje program udzielania dotacji na cele związane z ekologią. Można ubiegać się...

28.02.2019

Dotacje na likwidację i utylizację azbestu

Azbest jest zaliczany do substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Tylko materiały...

27.02.2019

Dotacje na likwidację szamba i przyłączenie do sieci kanalizacji miejskiej

Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe (szamba) są rozwiązaniem stosowanym przez właścicieli małych...

29.06.2018

Program "Czyste powietrze" - nowość dla właścicieli budynków jednorodzinnych

Program „Czyste Powietrze” ma charakter ogólnopolski, na jego realizację przeznaczono kwotę 103 miliardów złotych, zaś realizacja...

05.01.2018

Dotacje na modernizację źródeł energii

Od 1999 r. Gdynia przekazuje swoim mieszkańcom wsparcie finansowe na zmianę sposobu ogrzewania. Od tego czasu środki finansowe...

05.01.2018

Dotacje na odnawialne źródła energii

Dotacje na budowę odnawialnych źródeł energii udzielane są od 1999 r. Dotychczas istniała możliwość dofinansowania do zakupu...

27.06.2016

Dotacje na zakup rozdrabniaczy ogrodowych

Dotacja dla stowarzyszeń ogrodowych na zakup spalinowych rozdrabniaczy do gałęzi...