Dofinansowanie inwestycji ekologicznych

Program "Moja Woda" - dofinansowanie inwestycji służących gromadzeniu i zagospodarowaniu wód opadowych

graf. A. Lipińska

graf. A. Lipińska

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosza nabór wniosków w ramach programu pn. „Moja Woda”, realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowanie skierowane jest do właścicieli domów jednorodzinnych z terenu województwa pomorskiego, w tym z terenu Gdyni, którzy:
- planują wykonać przydomowe instalacje służące gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych oraz roztopowych na terenie swojej nieruchomości,
- będą w trakcie realizacji przedsiewzięcia ale go nie zakończą przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do Funduszu,
- zapewnią środki własne na realizację zadania, 
- złożą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku stosowny wniosek w terminie od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

Przewidywane dofinansowanie w ramach programu wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 000 zł.

Do kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez wnioskodawcę po 1 czerwca 2020r. należy koszt zakupu, montażu, budowy i uruchomienia:
- przewodów odprowadzających wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
- instalacji rozsączającej,
- zbiornika retencyjnego szczelnego lub infiltracyjnyjnego:
- zbiornika retencyjnego nadziemnego otwartego od 2 m3 pojemności,
- zbiornika retencyjnego nadziemnego zamkniętego od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3  wymagane jest aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),
- zbiornika retencyjnego podziemnego zamkniętego od 2 m3 pojemności,
- elementów do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Wnioski należy składać indywidualnie poprzez platformę elektroniczną Portalu Beneficjenta oraz jednocześnie drogą pocztową lub poprzez platformę ePUAP do Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wszelkie informacje na temat dofinansowania można uzyskać na stronie programu oraz pisząc na adres email: mojawoda@wfos.gdansk.pl
Zachęcamy do składania wniosków.

Informacje, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku:
- Program WFOŚiGW w Gdańsku "Moja Woda"
- regulamin konkursu WFOŚiGW w Gdańsku 
- platforma do logowania dla beneficjentów
- Program priorytetowy NFOŚiGW "Moja Woda" na lata 2020-2024

  • ikonaOpublikowano: 01.07.2020 12:00
  • ikona

    Autor: Agata Lipińska (a.lipinska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 06.07.2020 14:56
  • ikonaZmodyfikował: Anna Bubel
ikona