Dofinansowanie inwestycji ekologicznych

Likwidujesz szambo? Zgłoś się po dotację

Można już składać do Urzędu Miasta Gdyni wnioski o likwidację zbiorników bezodpływowych (szamb) i przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Fot. Pixaby

Można już składać do Urzędu Miasta Gdyni wnioski o likwidację zbiorników bezodpływowych (szamb) i przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Fot. Pixaby

3 października wszedł nowy tryb dotacji na likwidację zbiorników bezodpływowych (szamb) i przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Przedstawiamy najważniejsze informacje, jakie warto znać przed złożeniem wniosku. 

Czym są zbiorniki bezodpływowe (tzw. szamba) i dlaczego należy je likwidować?
 
Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe zwane potocznie szambami służą do tymczasowego gromadzenia domowych ścieków na nieruchomościach, które w czasie ich zabudowy nie miały technicznej możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci kanalizacji. Użytkowanie szamba jest jednakże uciążliwe i droższe od pozbywania się ścieków do kanalizacji miejskiej.
Na szczęście kanalizacja miejska każdego roku jest rozbudowywana, dlatego gdy tylko pojawia się techniczna możliwość przyłączenia do niej, należy z tej możliwości skorzystać. To nie tylko wygodniejsze, ale też obowiązek ustawowy.
 
Uwaga: Właściciele nieruchomości, które wskutek rozbudowy miejskiej sieci kanalizacyjnej zyskują możliwość podłączenia się do niej, muszą niezwłocznie po jej wybudowaniu i otrzymaniu zawiadomienia od PEWiK Gdynia o możliwości przyłączenia zlikwidować szambo i podłączyć się do sieci kanalizacyjnej. Brak realizacji tego obowiązku naraża na mandat karny oraz realizację przyłącza kanalizacyjnego w drodze wykonania zastępczego, co jest znacznie droższe aniżeli realizacja inwestycji z własnej inicjatywy.
 
Realizacja przyłącza jest bardzo łatwa, bo PEWiK Gdynia oferuje usługę zastępstwa inwestycyjnego w zakresie projektowania i budowy przyłączy i instalacji kanalizacyjnych przez Spółkę na rzecz Mieszkańców – więcej na ten temat tutaj https://www.pewik.gdynia.pl/strefa-klienta/zalatwianie-spraw/projektowanie-i-budowa-przylaczy-kanalizacyjnych
 
Aby dodatkowo wspomóc mieszkańców Gdyni w realizacji inwestycji związanych z likwidacją zbiorników bezodpływowych i wykonaniem legalnego przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, miasto od lat udziela na ten cel dofinansowania. 

Zmiany w trybie dotacji 

Właśnie weszła w życie uchwała zmieniająca zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie likwidacji szamb,  zlokalizowanych w granicach administracyjnych naszego miasta. Nowe zasady obowiązują od 3 października 2023 r. Zmienia się przede wszystkim tryb i sposób rozliczania dotacji. Obecnie przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy podpisać umowę z gminą, w której zostanie określony jej zakres i maksymalny poziom dofinansowania. Refundowane będą tylko koszty poniesione po podpisaniu umowy, zgodne z jej zapisami.
W celu otrzymania dotacji należy złożyć wniosek. 

Wniosek wraz ze spisem potrzebnych dokumentów można pobrać na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni Wydziału Środowiska:
 https://bip.um.gdynia.pl/sprawy-do-zalatwienia,111/dofinansowanie-likwidacji-zbiornikow-bezodplywowych-i-przylaczenia-do-kanalizacji-miejskiej,483608 
 
Do wniosku należy dołączyć: 

1) kosztorys planowanej inwestycji ze wskazaniem wyrażonej w metrach długości bieżącej planowanego przykanalika mierzonego od miejsca łączącego go z siecią kanalizacyjną do ściany budynku,
2) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wydanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokumentacji, określającej warunki przyłączenia nieruchomości do sieci.

Tryb przyznawania dotacji:
1) analiza złożonych dokumentów,
2) podpisanie umowy między Gminą Miasta Gdyni a Dotowanym,
3) realizacja inwestycji przez Dotowanego (3 miesiące od dnia podpisania umowy),
4) złożenie wniosku o rozliczenie umowy na dotację przez Dotowanego,
5) wizyta terenowa inwestycji,
6) wypłata dotacji na konto Dotowanego lub odbiór w kasie Urzędu.
 
Wysokość dotacji 

Dofinansowanie inwestycji przysługuje w wysokości 100% wartości poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 3 000 zł w przypadku grawitacyjnego odprowadzania ścieków oraz 5 000 zł w przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków i konieczności zastosowania pompy.
 
Kosztem kwalifikowanym inwestycji jest koszt:
1) wykonania prac ziemnych niezbędnych do realizacji inwestycji,
2) zakupu, dostawy i montażu części składowych przykanalika,
3) zakupu, dostawy i montażu studzienek rewizyjnych, o ile ich wykonanie jest konieczne,
4) zakupu, dostawy i montażu pompy, o ile jej wykonanie jest konieczne
5) wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego przyłącza.
 
Gdy inwestycja zostanie wykonana siłami własnymi do określenia wartości dotacji przyjmuje się, że koszt wykonania 1 m przyłącza stanowi równowartość: 

1) 150 złotych, w przypadku wykonania przykanalika, maksymalna wartość dotacji 3 000 zł,
2) 200 złotych, w przypadku wykonania przykanalika wraz z zastosowaniem studni rewizyjnych, maksymalna wartość dotacji 3 000 zł,
3)250 złotych, w przypadku wykonania przykanalika wraz z zastosowaniem pompy, maksymalna wartość dotacji 5 000 zł,
 
Wypełniony wniosek wraz załącznikami należy złożyć: 

1. za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej UMG (w budynku przy ul. 10 Lutego 24 lub przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, czynne pon.-pt. w godz. 8:00-16:00);
2. przez platformę ePUAP, korzystając z podpisu elektronicznego;
3. za pośrednictwem Poczty Polskiej, nadając kopertę na adres Urząd Miasta Gdyni, Wydział Środowiska, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia;
4. poprzez wrzutnie na dokumenty w budynkach UMG (przy ul. 10 Lutego 24 - czynna od pn-pt w godzinach 7-19, lub przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 - czynna całodobowo)
 
 

  • ikonaOpublikowano: 02.10.2023 14:30
  • ikona

    Autor: Zygmunt Gołąb (z.golab@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 10.10.2023 14:26
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona

Zobacz także