Dofinansowanie inwestycji ekologicznych

Dotacje na likwidacje azbestu

Zdjęte odpady azbestowe. Fot. Materiały własne.

Zdjęte odpady azbestowe. Fot. Materiały własne.

Od 3 października obowiązuje nowy sposób rozliczania dotacji na demontaż i unieszkodliwianie azbestu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o dotacji oraz trybie składania wniosków.

Dotacje na likwidację azbestu


W sierpniu 2023 r. Radni Miasta Gdyni podjęli uchwałę zmieniającą zasady przyznawania dotacji celowej w zakresie inwestycji obejmujących likwidację i unieszkodliwienie odpadów azbestowych. Zmienia się przede wszystkim tryb i sposób rozliczania dotacji. Obecnie przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy podpisać umowę z gminą, w której zostanie określony jej zakres i maksymalny poziom dofinansowania. Refundowane będą tylko koszty poniesione po podpisaniu umowy, zgodne z jej zapisami. Nowe zasady obowiązują od 3 października 2023 r.

Czym jest azbest?


Azbest to substancja mająca negatywny wpływ na życie i zdrowie człowieka o udowodnionym działaniu toksycznym oraz rakotwórczym. Przyczyną szkodliwości azbestu jest jego włóknista struktura, dzięki której do powietrza uwalniane są ostre włókna i w postaci pyłu azbestowego nie tylko zanieczyszczają płuca, ale i mechanicznie je uszkadzają. Skutki wdychania pyłu azbestowego wykrywalne są dopiero po wielu latach, dlatego tak ważna jest świadomość oraz możliwość zlikwidowania tego zagrożenia. Elementami budowlanym wciąż spotykanymi na naszych nieruchomościach są płyty azbestowo-cementowe faliste lub płaskie (karo) pokrywające dachy czy elewacje, wnętrza rur zsypowych, kominy oraz otulina azbestowo-cementowa wykorzystywana do izolacji rur ciepłowniczych. Zdarza się też czasem, że zdemontowany azbest zalega na nieruchomościach – ten także powinien być bezpiecznie przetransportowany do zakładu utylizacji i zutulizowany zgodnie z prawem.

Aby wspomóc mieszkańców Gdyni w likwidacji szkodliwego azbestu z ich nieruchomości, Miasto udziela dofinansowania inwestycji związanych z likwidacją, transportem oraz utylizacją wyrobów azbestowych.

Procedura przyznawania dotacji wygląda następująco:

 1. złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami
 2. analiza złożonych dokumentów
 3. podpisanie umowy między Gminą Miasta Gdyni a Dotowanym
 4. realizacja inwestycji przez Dotowanego (3 miesiące od dnia podpisania umowy)
 5. złożenie wniosku o rozliczenie umowy na dotację przez Dotowanego
 6. wizyta terenowa na inwestycji
 7. wypłata dotacji na konto Dotowanego lub odbiór w kasie Urzędu

Wysokość dofinansowania


Dofinansowanie nie może przekraczać 100% wartości poniesionych kwalifikowanych kosztów, które obejmują demontaż, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Kwota dotacji zostanie określona na podstawie ilości odpadów przekazanych do uprawnionego zakładu utylizacji i wynosi:

 1. 2 500 zł w przeliczeniu na każdą tonę odpadów zawierających azbest, jednak nie więcej niż 5 000 zł, w przypadku ubiegania się o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia,
 2. 900 zł w przeliczeniu na każdą tonę odpadów zawierających azbest, , jednak nie więcej niż 1 800 zł, w przypadku ubiegania się o dofinansowanie samego transportu i unieszkodliwienia.
 3. W przypadku konieczności dokonania przeliczenia powierzchni odpadów zawierających azbest na ich masę stosuje się przelicznik 15 kg/m².

Dodatkowe informacje oraz wymagane dokumenty znajdują się na stronie:
https://bip.um.gdynia.pl/sprawy-do-zalatwienia,111/dofinansowanie-utylizacji-odpadow-zawierajacych-azbest,484310

Pamiętaj!


Demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych może zająć się firma posiadająca odpowiednie uprawnienia. Azbest stanowi niebezpieczny odpad przemysłowy, dlatego osoba usuwająca go musi być dobrze zabezpieczona i przeszkolona z zasad bhp. Dodatkowo usuwanie samego azbestu musi być przeprowadzone tak, aby jak najbardziej ograniczyć jego szkodliwe działanie i przedostawanie się do powietrza. Adresy podmiotów świadczących takie usługi dostępne są na stronie internetowej: https://bazaazbestowa.gov.pl/pl/

Do procedowania wniosków niezbędny jest oryginalny podpis wnioskodawcy (nie może być zeskanowany). Co za tym idzie wnioski należy złożyć w jednej z 4 form:
 1. za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej UM (w budynku przy ul. 10 Lutego 24 lub przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, czynne pon. - pt. w godz. 8:00-16:00);
 2. przez platformę ePUAP, korzystając z podpisu elektronicznego;
 3. za pośrednictwem Poczty Polskiej, nadając kopertę na adres Urząd Miasta Gdyni, Wydział Środowiska, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia;
 4. poprzez wrzutnie na dokumenty w budynkach UM Gdyni (przy ul. 10 Lutego 24 – czynna od pon-pt w godzinach 7-19, lub przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 - czynne całodobowo)

 • ikonaOpublikowano: 06.10.2023 12:40
 • ikona

  Autor: Natalia Tańska (n.tanska@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 06.10.2023 16:35
 • ikonaZmodyfikował: Redakcja portalu Gdynia.pl
ikona