Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
Dofinansowanie inwestycji ekologicznych

Inne źródła finansowania

gotówka

gotówka

13.06.2019 r.


  • Dotacje i preferencyjne pożyczki do likwidacji pieców węglowych i termomodernizacji budynków jednorodzinnych w ramach krajowego programu "Czyste powietrze". Jego operatorem w woj. pomorskim jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
  • Program "Mój prąd". Krajowy program dotacji do instalacji fotowoltaicznych do produkcji prądu na własne potrzeby. Program skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 5 tys. zł, lecz nie więcej niż 50% poniesionych kosztów. Więcej informacji znaleźć można na stronach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/
  • Możliwość odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych wydatków poniesionych na termomodernizację budynków jednorodzinnych (np. zakup okien, drzwi zewnętrznych, systemów ogrzewania) oraz zakup odnawialnych źródeł energii. Odliczenia na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...).