Dofinansowanie inwestycji ekologicznych

Dotacje na zakup rozdrabniaczy ogrodowych

Dotacja dla stowarzyszeń ogrodowych na zakup spalinowych rozdrabniaczy do gałęzi

Kompostowanie odpadów zielonych jest najlepszym i najbardziej ekologicznym sposobem na ich zagospodarowanie. Kompostownik to obowiązkowe wyposażenie każdej działki ogrodowej. Problem powstaje, gdy w wyniku pielęgnacji drzew i żywopłotów odpadem są gałęzie lub inne zdrewniałe części roślin, które nie nadają się do kompostowania, nie można ich też spalać. Rozwiązaniem tego problemu może być rozdrabniacz do gałęzi. Zrębki powstałe w wyniku rozdrabniania mogą trafić do kompostownika lub służyć jako ściółka.

Dotacja przysługuje stowarzyszeniom ogrodowym w rozumieniu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, które po 1 kwietnia 2016 r., na wspólny użytek rodzinnego ogrodu działkowego zlokalizowanego w Gdyni dokonały zakupu spalinowego rozdrabniacza ogrodowego do gałęzi o mocy określonych parametrach.

Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a dotowanym. Wysokość dofinansowania wynosi 60% udokumentowanych kosztów rozdrabniacza. Wartość przyznanej dotacji nie może przekroczyć 5.000 zł.

Dodatkowe informacje i dokumenty, w tym wzór wniosku i opis załączników znajdują się tutaj.

 

rozdrabniacze-naklejka

 

 

Uchwała Nr XX/492/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących zakup spalinowych rozdrabniaczy ogrodowych

Wzór naklejki do pobrania

  • ikonaOpublikowano: 27.06.2016 00:00
  • ikona

    Autor: Cezary _Wiśniewicz (c.wisniewicz@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 04.05.2017 08:24
  • ikonaZmodyfikował: Cezary Wiśniewicz
ikona