Gdynia dostępna

MUZEUM EMIGRACJI W GDYNI.

Muzeum Emigracji.

Muzeum Emigracji.

Muzeum Emigracji ma bardzo bogatą i różnorodną ofertę skierowaną do osób z różnymi niepełnosprawnościami (niepełnosprawnością, wzroku, ruchu, słuchu, niepełnosprawnością intelektualną, dla osób ze spektrum Autyzmu i o szczególnej wrażliwości).
Cały czas rozbudowują narzędzia z których można skorzystać, aby poszczególne ekspozycje, wystawy były ciekawe, interaktywne i dostępne dla wszystkich.

Poszczególne strefy ekspozycji są sensoryczne czyli oddziaływają w sposób wizualny, dźwiękowy, zapachowy co bardzo wzbogaca odbiór.
Szczegółowe informacje przydatne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami znajdziesz w zakładkach z dodatkowymi informacjami. Odnośniki do nich znajdziesz na dole strony.

Dodatkowe informacje dla osób z niepełnosprawnością wzroku - Muzeum Emigracji w Gdyni.

Możesz napotkać na następujące bariery:
- brak tyflościeżki;
- brak dotykowych planów ewakuacji;
- tablice informacyjne w wersji wyłącznie tekstowej;
- poręcze przy schodach kończą się na spocznikach;
- w niektórych miejscach na wystawie stałej zbyt mały kontrast między tłem a tekstem lub zbyt mały tekst.

Dodatkowe informacje dla osób z trudnościami w poruszaniu się - Muzeum Emigracji w Gdyni.

Możesz napotkać na następujące bariery:
- ciężkie drzwi wejściowe i ewakuacyjne;
- poręcze przy schodach kończą się na spocznikach;
- winda przy bocznym wejściu ma zbyt małe pole manewrowe, aby osoba poruszająca się na wózku elektrycznym mogła samodzielnie się obrócić;
- większość miejsc do siedzenia nie posiada oparć i podłokietników.

Dodatkowe informacje dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - Muzeum Emigracji w Gdyni.

Możesz napotkać na następujące bariery:
- trudny język niektórych tekstów (polecamy zwiedzanie z przewodnikiem audio);
- nagromadzenie bodźców sensorycznych na wystawie.

Dodatkowe informacje dla osób w spektrum autyzmu i o wysokiej wrażliwości - Muzeum Emigracji w Gdyni.

Możesz napotkać na następujące bariery:
- trudny język niektórych tekstów (polecamy zwiedzanie z przewodnikiem audio);
- nagromadzenie bodźców sensorycznych na wystawie.

Dodatkowe informacje dla osób g/Głuchych i słabosłyszących - Muzeum Emigracji w Gdyni.
Możesz napotkać na następujące bariery:
- niektóre treści na wystawie występują jedynie w formie nagrań audio.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o dostępności budynku lub oferty Muzeum, należy skorzystać z kontaktu poniżej:
Marta Otrębska
Główna specjalistka Wolontariatu i Koordynatorka ds. Dostępności
e-mail: m.otrebska@muzeumemigracji.pl
Tel.: 58 670 41 56
Tel.:  539 998 937

  • ikonaOpublikowano: 11.03.2024 12:51
  • ikona

    Autor: Magdalena Biegańska (m.bieganska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 11.03.2024 12:52
  • ikonaZmodyfikował: Magdalena Biegańska
ikona