Kampania "Wchodzę - zawsze jest jakieś wejście"

Kampania "Wchodzę-zawsze jest jakieś wejście"

plakat kampanii

plakat kampanii

26.04.2017 r.

Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek

zaprasza do udziału w kampanii społecznej.


Pełnoprawni,choć niepełnosprawni. Wielu spotykasz każdego dnia. Są wśród nas
niesłyszący i niedosłyszący, niewidomi i niedowidzący,niepełnosprawni intelektualnie
i ruchowo, osoby ze spektrum autyzmu, chorujące na cukrzycę i mukowiscydozę.
Różnimy się, ale łączy nas jedno – wszyscy chcemy aktywnie żyć!
Mamy chwile radości, gdy nasze marzenia się spełniają. Mamy potrzeby, bo dla nas
każdy dzień to nowe wyzwania i przeszkody. Niektóre musimy pokonać sami. Przy
innych potrzebujemy Twojej pomocy. Nie bój się pytać - to przejaw Twojej wrażliwości!
Razem możemy otworzyć każde drzwi, gdy tylko otworzymy się na siebie.
Zawsze jest jakieś wejście!
Wchodzisz?
MAJ miesiącem wrażliwości
Ula z Gdyni

Więcej informacji na stronie http://www.gdynia.pl/wchodze i na portalach społecznościowych