Konkurs – Gdynia bez barier

Zasady konkursu "Gdynia bez barier"

Gdynia od kilku lat konsekwentnie realizuje politykę społeczną mającą na celu pełne i aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu miasta. W listopadzie 2000 roku Rada Miasta Gdyni uchwaliła "Program kompleksowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych ". Spektakularną inicjatywą jest cykliczny konkurs "Gdynia bez barier", którego celem jest wyróżnienie wszystkich instytucji, organizacji i osób prywatnych – autorów pomysłów i udogodnień (już istniejących bądź w fazie projektu), pomagających przełamać stereotypy myślenia o niepełnosprawności. W konkursie nagradzane są inicjatywy przyczyniające się do likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych, utrudniających życie osobom niepełnosprawnym.


Gdynia bez barier - logoZasady konkursu:
1. Przystępujący do konkursu składa wniosek, który powinien zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę instytucji zgłaszającej,
- tytuł programu,
- cel,
- propozycję innowacji i rozwiązań
- kategorię (architektoniczna, społeczna, komunikacyjna, inna)
Wniosek nie powinien przekraczać objętości 5 stron formatu A-4.
2. Wniosek może złożyć osobiście autor pomysłu lub osoba trzecia – typująca autora, obiekt, czy program. Wniosek może też nominować Kapituła konkursu.
3. Instytucje i osoby prawne przedstawiają programy już zrealizowane.

Nagrodami w konkursie są:
- medal Prezydenta Miasta Gdyni „Gdynia bez Barier”
- prawo użytkowania logo „Gdynia bez Barier” na wszystkich obiektach, produktach i korespondencji nagrodzonego,
- obrazy artystów malujących ustami i nogami.

Konkurs realizuje: Samodzielny Referat do Spraw Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Gdyni - II piętro Urzędu Miasta, pok. 205, tel. 66 88 790, e-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl Tam można uzyskać wszelkie dodatkowe informacje.