Ogrody deszczowe

DIY czyli ZRÓB TO SAM

Ogród deszczowy to prosta i efektywna instalacja, którą każdy z nas może wykonać np. w przydomowym ogródku.

Na co zwrócić uwagę?
 • Najlepiej zlokalizować ogród bezpośrednio pod wylotem rynny.
 • Materiał i kolor pojemnika zależą tylko od Ciebie. Ważne jest to, aby był w stanie wytrzymać napór ziemi.

Spis komponentów niezbędnych do stworzenia ogrodu deszczowego
 1. Wyścielamy cały pojemnik folią PVC.
 2. Wsypujemy substrat porowaty o dużej pojemności wodnej np. keramzyt tłuczony lub grys chalcedonitowy (2-8 mm średnicy) na dno pojemnika na wysokość około 5 cm. Na tej warstwie układamy rurę drenującą. Jeden jej koniec pozostaje zamknięty a drugi wychodzi na zewnątrz pojemnika.
 3. Łączymy rurę drenująca (poziomą) z rurą przelewową (pionową) pod kątem prostym. Rura przelewowa powinna wystawać ok. 10 cm ponad poziom ziemi w ogrodzie. Jej koniec zamykamy przykrywką z kratką, żeby nie wpadły do niej np. liście lub inne zanieczyszczenia.
 4. Dosypujemy grysu chalcedonitowego lub keramzytu tłuczonego na dno tak, aby zasypać rurę drenującą, tworząc mniej więcej 15 cm warstwę. Następnie umieszczamy 10 cm czystego, płukanego piasku. Wsypujemy 40 cm podłoża  - mieszkanki piasku z ziemią ogrodniczą w proporcjach 4:1 (4 porcje piasku na 1 porcję ziemi ogrodniczej).
 5. Sadzimy rośliny!
 6. Po zasadzeniu roślin należy wyłożyć ogród kilkoma dużymi i płaskimi kamieniami, zaczynajac od miejsca w którym woda spływa do ogrodu, tak by woda mogła łagodnie rozlewać się po ogrodzie. Przestrzenie miedzy dużymi kamieniami należy wyłożyć drobnym żwirem ozdobnym o frakcji do 16 mm, tak by nie przysypać roślin.


donica z drenażem - ogród deszczowy Gdyni


Rośliny najbardziej odpowiednie do ogrodów deszczowych:
 • turzyce
 • kosaćce
 • paprocie wieloletnie
 • niezapominajka błotna
 • krwawnica pospolita
 • manna mielec
 • tojeść rozesłana
 • i kilka innych, o których informacje można znaleźć w zakładce "Rośliny"
Na co zwrócić uwagę?
 • Najlepiej zlokalizować ogród bezpośrednio pod wylotem rynny.
 • Materiał i kolor pojemnika zależą tylko od Ciebie. Ważne jest to aby był w stanie wytrzymać napór ziemi.
 • Ogród deszczowy może mieć niemal dowolny kształt ( nie sprawdzi się jednak długi i wąski), pamiętając o tym, aby jego wielkość była dostosowana do ilości doprowadzanej do niego wody (50 m2 dachu -> do 1 m2 ogrodu deszczowego).

Co może zrobić każdy z nas?
 • założyć własny ogród deszczowy,
 • brać czynny udział w spotkaniach swojej wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni angażując się w zagadnienia dotyczące zieleni i retencjonowania wody opadowej swojej najbliższej okolicy,
 • pisać wnioski lub głosować w Budżecie Obywatelskim na projekty wspierające małą retencję!

Na założenie ogrodu można uzyskać dotację
Dotacja przysługuje podmiotom posiadającym tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gdyni, które na tej nieruchomości zamierzają zrealizować inwestycję polegającą na wykonaniu ogrodu deszczowego. Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów poniesionych przez wnioskodawcę po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a dotowanym. Wysokość dofinansowania wynosi 80% udokumentowanych kosztów wykonania ogrodu deszczowego. Wartość przyznanej dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
 
Dodatkowe informacje i dokumenty, w tym wzór wniosku i opis załączników znajdują się tutaj.