Użytek ekologiczny Jezioro Kackie

Jak chronić?

17.04.2018 r.


Jak Ty możesz chronić Jezioro Kackie?


1. Nie wyrzucaj śmieci, nie wywoź na teren użytku odpadków, ziemi, gruzu, ani nawet resztek jedzenia czy szczątków roślin z ogródka.

2. Nie pal ognisk i nie podpalaj roślinności, nie wyrzucaj też niedopałków, aby nie zaprószyć ognia. Jeśli zauważysz pożar – powiadom Straż Pożarną (tel. 112 lub 998).

3. Psy na spacerze prowadź zawsze na smyczy.

4. Jeśli jesteś mieszkańcem jednego z okolicznych domów i posiadasz koty – nie wypuszczaj ich pod żadnym pozorem! Nie tylko zagraża to rodzimym, często chronionym gatunkom zwierząt, ale również naraża na śmiertelne niebezpieczeństwo Twojego pupila, choćby pod kołami samochodu.

5. Zwiedzając Jezioro Kackie trzymaj się wyraźnych ścieżek, biegnących po suchym gruncie. Nigdy nie wchodź na tereny podmokłe – w przeciwnym razie ryzykujesz nieprzyjemną kąpiel, będziesz też niepokoił zwierzęta, zwłaszcza – wiosną – gniazdujące ptaki, łatwo też zniszczyć ich nisko położone gniazda z jajami lub pisklętami.

6. Nie zrywaj roślin, nie płosz ani nie zabijaj zwierząt. Z tego powodu patrz pod nogi – niektóre zwierzęta, np. traszki, nie uciekają zbyt szybko i zwyczajnie możesz je niechcący rozdeptać.

7. Jeśli zauważysz, że ktoś niszczy przyrodę na terenie użytku – np. wywozi gruz czy śmieci – powiadom Straż Miejską, tel. 986, 112.

fot. Jerzy Zając