Użytek ekologiczny Jezioro Kackie

Mieszkańcy Jeziora Kackiego


Przyrodniczy skarbiec


Podczas ostatnich inwentaryzacji przyrody Jeziora Kackiego badacze stwierdzili: 383 gatunki roślin naczyniowych (nazwą tą określa się łącznie rośliny kwitnące, paprocie, skrzypy i widłaki) i 26 gatunków mszaków. Wykazali również obecność 12 gatunków ważek, 34 gatunki motyli dziennych, 1 gatunek motyla nocnego, 32 gatunki muchówek, 1 gatunek pająka, 5 gatunków płazów, 1 gatunek gada i 52 gatunki ptaków. Zaobserwowano tu także 13 gatunków ssaków. Łącznie daje to 560 gatunków różnych organizmów, choć tylko w przypadku roślin, ważek, motyli dziennych, płazów, gadów, ptaków i ssaków, liczby te można uznać za zbliżone do stanu rzeczywistego. O większości grup owadów, czy innych bezkręgowców nie wiadomo praktycznie nic, poza tym, że zapewne jest ich wielokrotnie więcej niż roślin – można być jednak pewnym, że odnotowana różnorodność to tylko czubek góry lodowej i tak naprawdę na terenie użytku ekologicznego występuje kilka tysięcy gatunków. Bogactwu przyrody „Jeziora Kackiego” sprzyja zwłaszcza trudno dostępny, zabagniony teren, a także – wbrew naszemu potocznemu wyobrażeniu o „cuchnącym bagnie” – czyste, dość dobrze natlenione wody i osady denne.


fot. Jerzy Zając
Zarastające na skutek braku koszenia wielogatunkowe łąki w południowej częsci użytku.Najciekawsi mieszkańcy Jeziora Kackiego


rys. Zuzanna Wikar

Traszka grzebieniasta

Triturus cristatus

Larwy tego płaza rozwijają się w tutejszych zbiornikach wodnych. Ściśle chroniona, umieszczona w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt i objęta programem Natura 2000.


rys. Zuzanna Wikar

Zalotka większa

Leucorrhinia pectoralis

Ważka, której larwy rowijają się w jednym z małych, zarastających zbiorników wodnych. Ściśle chroniona i objęta programem Natura 2000.


rys. Zuzanna Wikar

Żuraw

Grus grus

Ten okazały ptak co roku dochowuje się piskląt na terenie użytku. Ściśle chroniony i objęty programem Natura 2000.


rys. Zuzanna Wikar

Gąsiorek

Lanius collurio

Gniazduje w ciernistych zaroślach. Poluje na drobne gryzonie i owady, które gromadzi jako zapas - nakłuwa je na kolce krzewów. Ściśle chroniony i objęty programem Natura 2000.rys. Zuzanna Wikar

Wodnik

Rallus aquaticus

Skryty ptak, gnieżdżący się w szuwarach. W nocy można usłyszeć jego głos przypominający kwik świni. Ściśle chroniony.


rys. Zuzanna Wikar

Derkacz

Crex crex

Kolejny skryty ptak, gniazduje na wilgotnych łąkach. Samiec oznakowuje terytorium głosem brzmiącym jak "kreks kreks" (stąd nazwa łacińska). Ściśle chroniony i objęty programem Natura 2000.


Ponadto, na terenie użytku ekologicznego Jezioro Kackie wystepują równie unikalne okazy: Turzyca dwustronna (Carex disticha), Lulek czarny (Hyoscyamus niger), Rzęśl jesienna (Callitriche atumunalis), Szablak czarny (Sympetrum danae), Szałaśnica (Sericomyia silentis), Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris), Kokoszka wodna (Gallinula chloropus), Ryjówka malutka (Sorex minutus), Karlik drobny (Pipistrellus pygmaeus).

fot. Zuzanna Wikar
Szablak zwyczajny

  • ikonaOpublikowano: 17.04.2018 15:00
  • ikona

    Autor: Cezary _Wiśniewicz (c.wisniewicz@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 18.04.2018 11:58
  • ikonaZmodyfikował: Cezary Wiśniewicz
ikona