Aktualności

Gdyńskie wsparcie dla najbardziej potrzebujących

Dziewczynka z zespołem Dawna

Gdynia wspiera między innymi dzieci z niepełnosprawnościami // fot. Pixabay

Rehabilitacja dla osób niewidomych, wsparcie dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami, aktywizacja, integracja i możliwość realizowania pasji – tak Gdynia wspiera najbardziej potrzebujących. Gdyńskie Centrum Zdrowia przekazało 739.600 złotych organizacjom pozarządowym. Kogo będziemy wspierać w 2024 roku?


Mimo, że rok 2024 niedawno się rozpoczął, już rozstrzygnięto konkursy na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, zarówno te z trzyletnim okresem realizacji, jak również te, które będą organizowane w tym roku.
- Każdego roku inicjujemy i wspieramy ciekawe projekty, które niosą realną pomoc potrzebującym – wyjaśnia Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – W Gdyni robimy wszystko, aby wyrównywać szansę, wspierać najbardziej potrzebujących i umożliwiać realizacje marzeń, tym, którzy już na starcie mają trudniej.

Kwotę 100.000 zł rocznie otrzyma na prowadzenie Centrum informacji i rehabilitacji dla osób niewidomych i niedowidzących w Gdyni, Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski, z kolei 42.000 zł trafi do Stowarzyszenie Cool-awi; z przeznaczeniem na prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Kwota 280.000 zł na poprawę sprawności i wsparcie psychologiczne osób z niepełnosprawnościami, została rozdysponowana między 11 organizacji tj. Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich, Fundację Sport na Zdrowie, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego O. Pomorski, Stowarzyszenie Dlaczego NIE, Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą O. w Gdańsku, Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin, Fundację Prosto z Serca, Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół Effetha, Fundację Zdrowiej i Stowarzyszenie Cool-awi.

Kolejna kwota – w sumie 317.600 zł na aktywizację psychospołeczną, integrację środowiska osób z niepełnosprawnościami, organizację grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, także została rozdysponowana między 24 organizację tj. Fundację „Sport na Zdrowie”, Związek Inwalidów Wojennych RP, Fundację StwardnienieRozsiane.info, Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich, Stowarzyszenie Cool-awi, Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa, ADAPA Fundację na rzecz Osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, Fundację Społeczny Fair Play, Fundację Wielkie Rzeczy, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, Stowarzyszenie Dlaczego NIE, Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin, Polski Związek Niewidomych O. Pomorski, Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół Effetha, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni, Fundację Szkwał – Morze dla Młodzieży, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Fundację Prosto z Serca,  Fundację L’Arche, Gdyńską Fundację „Dom Marzeń”, Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani”,  Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Fundację Pracownia Myśli i Emocji.

Większość działań już wystartowała.

  • ikonaOpublikowano: 26.02.2024 07:00
  • ikona

    Autor: Aneta Marczak (a.marczak@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 29.02.2024 08:50
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona