Uwaga! Skrócił się termin przerwy w dostawie ciepłej wody. OPEC już napełnia sieć. Szczegóły w komunikacie.
Żłobki i Kluby dziecięce

Ruszyła rekrutacja do żłobków

Można już zapisywać swoje pociechy do żłobków samorządowych - na zdjęciach wnętrza i otoczenie Żłobka Koniczynka // fot. M. Czernek, P. Kukla i P. Kozłowski

Można już zapisywać swoje pociechy do żłobków samorządowych - na zdjęciach wnętrza i otoczenie Żłobka Koniczynka // fot. M. Czernek, P. Kukla i P. Kozłowski

Można już zapisywać swoje pociechy do żłobków samorządowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 maja 2023 roku. Maluszki z tego naboru do placówek będą uczęszczać od września.


Gdyńska rekrutacja do żłobków rozpoczęła się 17 kwietnia o godz. 9.00. Rodzice mogą wybierać pomiędzy dwoma placówkami miejskimi: Niezapominajką i Koniczynką. Zgodnie z regulaminami żłobków, rekrutacja odbywa się tylko raz w roku.

- Gdyński samorząd wspiera rodziców w opiece nas najmłodszymi mieszkańcami miasta. Żłobki samorządowe i ich filie mieszczą się w kilku lokalizacjach w mieście - mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. - Nasze żłobki są nowoczesne, dobrze wyposażone i zatrudniają profesjonalną i empatyczną kadrę.

Wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka wprowadza się jak w latach ubiegłych przez stronę internetową. Również pod tym linkiem można również znaleźć dokładne informacje o zasadach naboru. Do żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice lub opiekunowie prawni mieszkają bądź są zameldowani na terenie Gminy Miasta Gdyni. Dzieci przyjęte w tym naborze do placówek będą mogły uczęszczać od 1 września 2023 roku.

Tegoroczna rekrutacja dotyczy dzieci w wieku od 1 do 3 lat, z wyjątkiem siedziby żłobka Niezapominajka, do którego przyjmowane są dzieci od 20. tygodnia życia, urodzone przed 17 kwietnia 2023 r. System automatycznie odrzuci wniosek, jeśli dziecko na dzień 1 września 2023 r. nie będzie miało ukończonego 1. roku życia (lub 20. tygodnia życia – dotyczy wyłącznie siedziby żłobka Niezapominajka). Dzieci urodzone po 17 kwietnia mogą być przyjęte do żłobka w ramach rekrutacji uzupełniającej. Rejestracja będzie możliwa do 11 maja 2023 r. do godz. 15.00.

15 maja nastąpi ogłoszenie listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do żłobka. Informacja o wyniku rekrutacji zostanie udostępniona w systemie rekrutacji, rodzice lub opiekunowie zobaczą ją po zalogowaniu się na konto kandydata oraz zostanie przesłana na adres e-mail, który został wprowadzony podczas rejestracji wniosku.

W terminie maksymalnie 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów przyjęcia dziecka do żłobka. 15 czerwca nastąpi ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do żłobka i od tego dnia w ciągu 7 dni roboczych rodzic lub opiekun jest zobowiązany do podpisania umowy.

Dzieci, które nie zostaną przyjęte w ramach rekrutacji, będą automatycznie umieszczone na liście rezerwowej – obowiązującej do czasu naboru na przyszły rok szkolny. Ich rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do potwierdzania w systemie raz na dwa miesiące chęci oczekiwania na miejsce w żłobku.

Wnioski o przyjęcie dzieci do miejskich żłobków, które zostały złożone w poprzedniej rekrutacji i dzieci nalazły się na liście rezerwowej przestały być aktywne. W związku z tym wniosek aplikacyjny należy złożyć ponownie.

System punktacyjny rekrutacji do samorządowych żłobków:

 • 35 punktów: dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym na terenie Gdyni; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko.
 • 30 punktów: dziecko, którego dotyczy wniosek, poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.
 • 25 punktów: dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko.
 • 10 punktów: Wielodzietność rodziny (troje dzieci i więcej).
 • 10 punktów: Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało uczęszczanie do tej samej placówki w roku, na który prowadzona jest aktualna rekrutacja.
 • 10 punktów: Rodzeństwo biorące udział w rekrutacji razem.
 • 5 punktów: Samotne wychowywanie dziecka (tj. wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem).

Ocena wniosków jest dokonywana automatycznie przez elektroniczny system rekrutacyjny. Uwzględnione będą tylko kryteria wskazane przez rodziców w formularzu zgłoszenia. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. Jeśli większa liczba dzieci uzyska taką samą punktację, w pierwszej kolejności przyjmowane będą te najstarsze.

Żłobki Samorządowe w Gdyni:

 • Żłobek Koniczynka
Siedziba żłobka mieści się przy ul. Uczniowskiej 2 (Witomino).
Filia przy ul. Chylońskiej 237 (Cisowa) jest placówką integracyjną.

 • Żłobek Niezapominajka
Siedziba żłobka mieści się przy ul. Wójta Radtkego 23.
Filie:
ul. Porębskiego 21 (Pogórze),
ul. Wiczlińska 33.

 • ikonaOpublikowano: 18.04.2023 15:15
 • ikona

  Autor: Zuzanna Kasprzyk (z.kasprzyk@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 18.04.2023 16:01
 • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona