Zmiany klimatu - adaptacja

Blisko 90 gdyńskich sposobów na ochronę klimatu i środowiska

Etap konsultacji, otwarty dla wszystkich gdynian i gdynianek, trwa do 22 marca. Kwestionariusz konsultacyjny na www.badanialis.pl/klimat // fot. archiwum Laboratorium Innowacji Społecznych

Etap konsultacji, otwarty dla wszystkich gdynian i gdynianek, trwa do 22 marca. Kwestionariusz konsultacyjny na www.badanialis.pl/klimat // fot. archiwum Laboratorium Innowacji Społecznych

Temu, jak na poziomie lokalnym możemy przyczynić się do ochrony klimatu i środowiska, przyglądali się uczestnicy narady społecznej Gdyńskiego Dialogu o Klimacie. Łącznie wypracowali blisko 90 rekomendacji i pomysłów z trzech obszarów: gospodarowania wodą, zieleni w mieście oraz obniżania emisji CO2 i pyłów. Te, których realizacja będzie możliwa, zostaną przekazane do stosowania gdyńskim urzędnikom. Co więcej, wypracowane koncepcje stały się też inspiracją dla trwającego właśnie etapu konsultacji społecznych.

W Gdyńskim Dialogu o Klimacie poszukiwane są lokalne rozwiązania przyczyniające się do adaptacji lub łagodzenia zmian klimatu. W etapie narady społecznej wzięły udział 34 osoby, w tym m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych, środowisk naukowych czy nieformalnych grup mieszkańców. Odbyły się cztery spotkania online, podczas których – przy wsparciu ekspertów – wypracowano łącznie 54 rekomendacje i 34 pomysły na działania wspierające ochronę klimatu i środowiska.
 
Uczestnicy narady społecznej pracowali w trzech grupach. Każda z nich koncentrowała się na konkretnym zakresie: gospodarowaniem wodą, zielenią w mieście oraz obniżaniem emisji CO2 i pyłów. Wątkami, które poruszono we wszystkich grupach, były: edukacja, a także kwestie związane z budownictwem, parkingami oraz przestrzenią publiczną.

– Dziękuję Państwu za wykonaną pracę i za Państwa zaangażowanie. Państwa pomysły i rekomendacje są bardzo inspirujące. Cieszy mnie też, że niektóre z nich pokrywają się z tym, co już realizujemy, bo to jest potwierdzenie, że jesteśmy na dobrej drodze – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
– Przyjęliśmy, że rekomendacje to inicjatywy, które powinny być uwzględnione i wdrożone przez Urząd Miasta. Z kolei pomysły to działania, które mogą wdrażać różne jednostki, instytucje i organizacje. Nie wszystkie z nich są nowe czy nowatorskie. Część z nich to bowiem realizowane już inicjatywy, ale na tyle ważne, że w ocenie uczestników narad wymagają wzmocnienia lub rozszerzenia – wyjaśnia Marta Wieczorek z Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostki koordynującej   

Grupa tematyczna „Woda w mieście – zasób czy zagrożenie?” określiła 12 rekomendacji oraz 11 pomysłów. W pierwszej kategorii zawarto m.in. stworzenie długofalowej strategii retencji wody, wydzielenie w Budżecie Obywatelskim konkretnej puli na projekty Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego, promocję programów środowiskowych i ekologicznych kierowanych do mieszkańców, a także podjęcie szerokiej dyskusji dotyczącej ratowania i zachowania terenów zielonych. Z kolei wśród pomysłów zapisano m.in. organizację ogrodów deszczowych przy placówkach oświatowych i kulturalnych, monitoring użytków ekologicznych oraz włączanie spółdzielni, deweloperów i wspólnot mieszkaniowych w działania związane z retencją wody.
 
Informacje o wszystkich pomysłach i rekomendacjach grupy „Woda w mieście – zasób czy zagrożenie?”  dostępne są tutaj.
 
Grupa tematyczna „Zieleń w mieście – jak zazieleniać miasto?” opracowała 17 rekomendacji i 17 pomysłów na działania. Wśród rekomendacji znalazło się m.in. przeznaczenie 5 proc. rocznych wydatków gminnych (jeden raz w danej kadencji władz) na wykup przez gminę gruntów leżących w granicach administracyjnych miasta, które zostaną zagospodarowane wyłącznie zielenią. Ponadto grupa zarekomendowała wprowadzenie całkowitego zakazu wycinania dużych dojrzałych drzew oraz wprowadzenie zakazu sprzedaży działek gminnych, które są porośnięte drzewami. Wśród pomysłów zawarto natomiast m.in. tworzenie zielników przy szkołach oraz małych ogródków sąsiedzkich, zakładanie i prowadzenie ogrodów społecznych oraz organizację zielonych dachów parkingów rowerowych.

– Z przyjemnością czytałam te pomysły. Bardzo podoba mi się szerokie podejście do tematu i ukazywanie różnych aspektów wdrażania tych rozwiązań: od aspektów finansowych, prawnych po te angażujące mieszkańców i przewidziane dla różnych wolontariuszy. Będą to z pewnością pomysły innowacyjne na skalę kraju – mówiła Agnieszka Czachowska, ekspertka z Fundacji Sendzimira.

Informacje o wszystkich pomysłach i rekomendacjach grupy „Zieleń w mieście – jak zazieleniać miasto?”  dostępne są tutaj.
 
Trzecia grupa – „Jak obniżyć emisję CO2 i pyłów z naszych domów, mieszkań i samochodów?” – przygotowała łącznie 25 rekomendacji oraz 6 pomysłów. Działania rekomendowane przez uczestników narady to m.in. promocja rozwiązań europejskich w zakresie łączenia infrastruktury pieszej i rowerowej, wdrożenie w polityce przestrzennej idei „miasta krótkich odległości”, a także programy edukacyjne i system zachęt oraz nakazów do budowy energooszczędnych i inteligentnych budynków. Z kolei wśród pomysłów znalazły się m.in. zmiana statusu infrastruktury rowerowej do infrastruktury krytycznej, kontrole spalania w domach jednorodzinnych, system zachęt do wyrejestrowania samochodu oraz wielowątkowa i włączająca różne instytucje i jednostki kampania informacyjno-edukacyjna.

– Żeby zapobiec katastrofie klimatycznej, powinniśmy obniżyć w ciągu dziewięciu lat o 50 proc. emisję CO2 do atmosfery. Musimy się zastanowić, na ile wypracowane rekomendacje i pomysły są adekwatne do naszych celów. Są fajne, ale akcyjne, musimy to przekuć w stałe procesy - mówił Marcin Popkiewicz, fizyk jądrowy i klimatolog.

Informacje o wszystkich pomysłach i rekomendacjach grupy „Jak obniżyć emisję CO2 i pyłów z naszych domów, mieszkań i samochodów?” dostępne są tutaj.
 
Teraz wszystkie wypracowane pomysły zostaną opracowane i przedstawione na kolegium prezydenta. Te działania, których realizacja będzie możliwa, biorąc pod uwagę m.in. kwestie finansowe i uwarunkowania prawne, zostaną opublikowane w raporcie z konsultacji oraz przekazane do stosowania gdyńskim urzędnikom.DZIAŁAJMY RAZEM DLA OCHRONY KLIMATU I ŚRODOWISKA

 
Teraz kolej na gdynian i gdynianki. Jak jeszcze, na co dzień, możemy sami przyczynić się do ochrony klimatu i środowiska? Czekamy na pomysły!
 
Wypełnij do 22 marca formularz konsultacyjny: www.badanialis.pl/klimat
 
Nadesłane pomysły będą̨ inspiracją do planowania kolejnych działań miasta, szczególnie tych włączających gdynian.

  • ikonaOpublikowano: 12.03.2021 08:53
  • ikona

    Autor: Ksenia Pisera (k.pisera@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 13.03.2021 11:42
  • ikonaZmodyfikował: Redakcja portalu Gdynia.pl
ikona