Zmiany klimatu - adaptacja

Ideathon dla klimatu zaczyna się już dziś!

Rozpoczynają się warsztaty projektowe Gdyńskiego Dialogu o Klimacie // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Rozpoczynają się warsztaty projektowe Gdyńskiego Dialogu o Klimacie // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

23.04.2021 r.

Jak możemy pomóc mieszkańcom i mieszkankom Gdyni redukować na co dzień swój ślad węglowy? Wypracowaniem rozwiązań zajmą się ochotnicy – uczestnicy Ideathonu Gdyńskiego Dialogu o Klimacie. Warsztaty projektowe rozpoczynają się już dziś! Na autorów najciekawszego pomysłu czeka nagroda finansowa, a sam projekt może trafić do upowszechnienia.

Ideathon to czwarty etap Gdyńskiego Dialogu o Klimacie - procesu konsultacyjnego, w ramach którego powstają pomysły na rozwiązania przyczyniające się do przeciwdziałania zmianom klimatu na poziomie lokalnym. Zapisy trwały od 7 do 19 kwietnia, a zgłosić chęć udziału mógł każdy, kto chce włączyć się w proklimatyczne działania na lokalnym poziomie. W trakcie tego dwudniowego warsztatu zespoły wypracują projekty, które będą wspierać lub ułatwiać mieszkańcom proekologiczne działania.

Trzy zespoły projektowe będą opracowywać rozwiązania, które mają sprawić, że na co dzień będzie nam łatwiej obniżać ślad węglowy. To ważne, bo średnio jedna osoba zamieszkująca Polskę emituje aż 24 kg CO2 do atmosfery dziennie. Jeśli gdynianki i gdynianie obniżyliby swoje emisje o 1/3 to już moglibyśmy zaoszczędzić blisko dwa miliony kilogramów wyemitowanego CO2 dziennie. To ogromna różnica dla klimatu i środowiska – mówi Urszula Majewska z Działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych, organizatora Gdyńskiego Dialogu o Klimacie.

Pierwszy dzień warsztatów (23.04, godz. 16.00–20.00) będzie poświęcony zapoznaniu się z tematem i określeniu, do jakich grup odbiorców będą skierowane projekty. Drugiego dnia (24.04, godz. 10.00–18.00) zespoły będą tworzyć rozwiązania, a następnie przedstawią je jury, które wybierze i nagrodzi najciekawsze projekty. Nagroda główna wynosi do 2500 złotych.

Więcej o Gdyńskim Dialogu o Klimacie na stronie www.gdynia.pl/oklimacie.