Zmiany klimatu - adaptacja

Ostatnie chwile, by dołączyć do narady społecznej!

Grafika z prezentująca datęę naboru do narady społecznej w ramach procesu konsultacyjnego

Grafika z prezentująca datęę naboru do narady społecznej w ramach procesu konsultacyjnego "Gdyński Dialog o Klimacie", 7-20 grudnia 2020 // materiały Laboratorium Innowacji Społecznych

18.12.2020 r.

Do 20 grudnia włącznie trwa nabór chętnych przedstawicieli podmiotów zrzeszających mieszkańców – formalnie i nieformalnie - do udziału w naradzie społecznej Gdyńskiego Dialogu o Klimacie. Celem będzie opracowanie rekomendacji i pomysłów w zakresie włączania mieszkańców, instytucji i organizacji w działania przyczyniające się do łagodzenia zmiany klimatu.
 
Narada społeczna to cykl spotkań online, które odbędą się 21 stycznia, 6 lutego i 18 lutego 2021 r. Do udziału zaproszeni są przedstawiciele organizacji pozarządowych, rad dzielnic, uczelni, przedsiębiorców, spółdzielni mieszkaniowych oraz innych podmiotów reprezentujących grupy mieszkańców – także nieformalnych. Udział weźmie około 30 osób, a ich pracę wspierać będą moderatorzy oraz eksperci ze środowiska naukowego i Urzędu Miasta.
 
Praca warsztatowa będzie przebiegać na forum oraz w trzech grupach. Każdy zespół będzie skupiony wokół jednego z tematów: gospodarowania wodą, zieleni w mieście oraz obniżania emisji CO2 i pyłów. Uczestnicy będą szukać rozwiązań dla dostrzeganych w tych obszarach problemów, a także sposobów na włączanie społeczności w działania proklimatyczne. Podczas narad sformułowane zostaną także propozycje tematu lub tematów  wymagających pogłębienia w kolejnym etapie konsultacji.
 
Zgłoszenia do udziału w naradzie są przyjmowane za pomocą formularza dostępnego za pośrednictwem strony internetowej badanialis.pl/narada;  telefonicznie pod numerem 58 727 39 08 oraz mailowo pod adresem konsultacje@lis.gdynia.pl. Każda chętna osoba będzie pracowała w jednym obszarze tematycznym spośród maksymalnie dwóch wskazanych w zgłoszeniu. Nabór do 20 grudnia włącznie. 

Część większego procesu

Narada społeczna to drugi etap panelu konsultacyjnego Gdyński Dialog o Klimacie. W pierwszej fazie zostało zrealizowane badanie postaw mieszkańców i mieszkanek Gdyni do środowiska oraz adaptacji do zmian klimatu. Prowadził je UrbanLab Gdynia, a raport ma być dostępny w na początku 2021 roku.
 
Mieszkańcy mogli także, za pośrednictwem formularza online, zadawać ekspertom własne pytania dotyczące adaptacji miasta do zmiany klimatu.
Pytania, które otrzymaliśmy od mieszkańców, są bardzo różnorodne. Niektóre dotyczą konkretów, pytano m.in. o to, jak zrobić kompostownik, ile drzew sadzi się rocznie w Gdyni i ile wycina oraz czy wody Bałtyku są skażone. W kolejnych dominowały wątki globalne, w tym m.in. skąd się bierze ocieplenie i czy można je powstrzymać. Po wstępnej analizie pytania skierujemy do ekspertów, których zdaniem będzie rozwianie wątpliwości mieszkańców i mieszkanek – mówi Marta Wieczorek z Działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostki współkoordynującej proces Gdyńskiego Dialogu o Klimacie z Wydziałem Środowiska UM.
 Wyniki obu badań będą materiałem pomocniczym w pracy w ramach kolejnych etapach Dialogu, w tym naradzie społecznej.
 
Celem procesu jest poszukiwanie lokalnych rozwiązań, które będą przyczyniać się do adaptacji lub łagodzenia zmian klimatu, pomogą się do nich lepiej przygotować.