Uwaga! Od 13 marca rząd wprowadza nowe obostrzenia w województwie pomorskim Uwaga! Od 13 marca rząd wprowadza nowe obostrzenia w województwie pomorskim
Nauka

Tajemnicze ogrody „Chłodniczaka”

Na zdjęciu rośliny pokazujące przykładowy ogród wertykalny / fot. pexels.com

Na zdjęciu przykładowy ogród wertykalny / fot. pexels.com

16.02.2021 r.

Ogród wertykalny wewnątrz budynku, ściany korytarza pomalowane innowacyjną oczyszczającą farbą, zielony zakątek na zewnątrz budynku, ławki do wypoczynku, warsztaty dla uczniów przybliżające ideę zrównoważonego rozwoju oraz promujące postawy proekologiczne – to tylko kilka z wielu nowych aktywności i rozwiązań, z których będą mogli skorzystać uczniowie Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni.

Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, zwany też „Chłodniczakiem”,  jest placówką kształcącą fachowców od prawie 70 lat. Oferuje kształcenie w zawodach: technik programista, technik informatyk, technik elektronik, technik mechatronik, technik elektryk, technik chłodnictwa i klimatyzacji. Dynamicznie rozwijająca się i wciąż rozbudowująca się o nowe pracownie placówka przygotowała teraz dla swoich uczniów również inne, mniej oczywiste niż techniczne, aktywności.

– Oferta gdyńskich szkół nieustanne zmienia się i odpowiada potrzeby rynku pracy, rozwija kluczowe umiejętności, ale i zaszczepia w uczniach ideę zrównoważonego rozwoju oraz troski o środowisko. Odpowiedzią na potrzeby ekologiczne jest innowacyjny na skalę miasta projekt „Tajemnicze ogrody Chłodniczka” – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – W Gdyni od wielu lat realizowane są inicjatywy promujące i zachęcające mieszkańców do postaw proekologicznych. Tym bardziej cieszy mnie, że uczniowie ZSCHiE włączają się w te działania i będą mogli niebawem dzielić się zdobytą wiedzą z rówieśnikami – dodaje.


Na czym polega projekt?

 
Uczniowie szkoły zyskają szansę na zaprojektowanie od podstaw, a potem zbudowanie wspólnie ze specjalistami, ogrodu wertykalnego wewnątrz budynku na eksponowanej ścianie. Będzie to doskonały przykład tego, co można osiągnąć w przestrzeni miasta z pomocą roślin – od oczyszczania powietrza, przez wygłuszanie hałasów po możliwość wypoczywania w zielonym zakątku. Nie znaczy to jednak, że uczniowie nie będą mieli okazji zapoznać się z nowymi technologiami. Szkolny korytarz, na którym powstanie ogród, pomalują innowacyjną farbą Formaldehyd, która oczyszcza powietrze.

Z kolei na zewnątrz budynku powstanie ni mniej, ni więcej, tylko tajemniczy ogród. W zielonym zakątku, zaprojektowanym i zbudowanym przez samych uczniów, będzie wyjątkowa strefa relaksu pełna kwitnących kwiatów, krzewów oraz drzew. Inne elementy tej przestrzeni, takie jak między innymi ławki, częściowo również przygotuje młodzież. A wszystko podczas szkolnych warsztatów.

W ramach projektu będą prowadzone zajęcia przybliżające ideę zrównoważonego rozwoju w szkołach, promujące postawy proekologiczne i uwrażliwiające na piękno zieleni. Udział w nich weźmie cała społeczność szkoły, ale i uczniowie okolicznych szkół podstawowych, którzy podczas spotkań będą mieli także okazję zapoznać się między innymi z panelami fotowoltaicznymi, generatorami wiatrowymi i efektami termoizolacji. To, jak oszczędzać energię w środowisku szkolnym, z pewnością przestanie być dla nich tajemnicą! Co warte podkreślenia, warsztaty dla młodzieży również przeprowadzi młodzież.
 
Warsztaty aktywizujące uczestników będą zajęciami pozalekcyjnymi. Ich forma zostanie dostosowana do obecnej sytuacji epidemicznej. Zapewnione zostaną odpowiednie warunki sanitarne i higieniczne, zgodnie z aktualnymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Koniec projektu i co dalej ?

 
Po zakończeniu projektu uczniowie nadal będą rozwijali swoją proekologiczną postawę i dbali o środowisko lokalne. W ZSCHiE powstanie Szkolne Zielone Pogotowie, którego członkowie będą się zmieniać systematycznie, na takiej samej zasadzie, jak działa funkcja dyżurnego w szkole. Wszyscy uczniowie w danym roku szkolnym będą na zmianę dbać o ogród wertykalny wewnątrz szkoły oraz tajemniczy ogród na zewnątrz.

 - Rozpoczęcie projektu dotyczącego tematyki zrównoważonego rozwoju w naszej szkole jest odpowiedzią na doświadczanie przez zarówno młodych, jak i dorosłych ludzi zmieniającego się klimatu i zanieczyszczenia powietrza – mówi Marian Deręgowski, dyrektor Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni. – Poprzez podjęte w ramach projektu działania, czyli zaprojektowanie i zbudowanie w szkole przez naszą młodzież ogrodu wertykalnego wewnątrz budynku, realizację tajemniczego ogrodu do wypoczynku i wyciszenia na zewnątrz budynku oraz pomalowanie korytarza szkolnego farbą oczyszczającą powietrze, chcemy szkolną społeczność uwrażliwić na działania proekologiczne i wzmocnić więzi interpersonalne, chęć współpracy, umiejętność nawiązywania przyjaźni poprzez konstruktywne spędzanie czasu w gronie rówieśników. Nic tak nie uczy dobrego i świadomego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, jak przekazywanie wiedzy poprzez wymianę doświadczeń – dodaje.

Projekt, który potrwa do końca 2021 r., realizuje fundacja Instytut Wiedzy i Kompetencji w Gdyni. Wartość przedsięwzięcia to 37 890 zł, w tym 29 440 zł wkładu Gminy Miasta Gdyni.
 
Projekt pn. „Tajemnicze ogrody Chłodniczaka! Idea zrównoważonego rozwoju w życiu szkoły - Zielony Projekt - Rówieśnicza Edukacja Proekologiczna" dotowany jest przez Gminę Miasta Gdyni i będzie realizowany w okresie 08.02.2021 r. – 31.12.2021 r.