Nauka

Francuski dla wszystkich chętnych w II LO

II LO w Gdyni otwiera jedyną w regionie klasę wstępną z językiem francuskim // fot. Filip Śmigielski

II LO w Gdyni otwiera jedyną w regionie klasę wstępną z językiem francuskim // fot. Filip Śmigielski

14.04.2022 r.

Prestiżowe liceum na wyciągniecie ręki? Intensywna nauka języka obcego zupełnie za darmo? Kontakt z kulturą frankofońską przez całą szkołę średnią? To już możliwe – II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi otwiera jedyną w regionie klasę wstępną z językiem francuskim.

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza to jedna z najstarszych szkół średnich w Gdyni, i jedyna, która oferuje naukę języka francuskiego w systemie dwujęzycznym. Nowością jest to, że jeszcze do niedawna do oddziałów dwujęzycznych aplikowali uczniowie z dobrą znajomością języka francuskiego, absolwenci szkół podstawowych kształcących w systemie dwujęzycznym. Od tego roku to się zmienia. Do liceum może aplikować każdy ósmoklasista, który francuskiego chce się dopiero nauczyć.

- To bardzo interesująca oferta, w świecie, gdzie znajomość języków obcych jest jedną z najważniejszych kompetencji przyszłości - mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. - W Gdyni mamy bardzo dobre licea, których uczniowie mogą rozwijać swoje zdolności nie tylko w kraju, ale coraz częściej na arenie międzynarodowej. Coraz więcej naszych absolwentów studiuje na uczelniach zagranicznych. Europa i cały świat są otwarte dla młodych osób, które szukają nowych możliwości. Ósmoklasistów zachęcam do poszukiwania swojej drogi, to daje dużą satysfakcję.

Dlaczego warto rozważyć naukę w gdyńskiej „Dwójce”?- Nasze liceum obchodzi w tym roku dziewięćdziesięciolecie, to jedna z najstarszych placówek z Gdyni – mówi Elżbieta Zaręba, dyrektor II LO. - Kształcenie dwujęzyczne funkcjonuje u nas już od 2000 roku. Dwujęzyczność jest bardzo cenną wartością dla uczniów. Są już przeprowadzone badania, które jednoznacznie stwierdzają, że uczniowie, którzy są dwujęzyczni szybciej się uczą, osiągają lepsze wyniki w nauce.

Nauka w klasach wstępnych ma się skupiać przede wszystkim na intensywnej nauce języka, ale nie tylko. Oferują one znacznie więcej.

- Klasa wstępna to taki mercedes wśród możliwości nauki języka – wyjaśnia Joanna Helta koordynator sekcji dwujęzycznej II LO. - Nauka w klasie wstępnej to osiemnaście godzin języka w tygodniu, plus kilka godzin języka polskiego, oraz matematyki, a także języka angielskiego i wychowania fizycznego. Kandydaci do klasy wstępnej muszą przystąpić do testu predyspozycji językowych, który odbędzie się w naszej szkole 9 czerwca o godzinie 9.00 – jest to warunek konieczny, aby kandydat mógł przystąpić do rekrutacji. Co można po takiej klasie wstępnej osiągnąć? Można być reżyserem filmowym, z którym spotkacie się państwo na festiwalu filmowym w Gdyni, można być pracownikiem naukowych uczelni, w Polsce, w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach europejskich, można być lekarzem, można być prawnikiem, można być ekonomistą. Wszystko jest możliwe. Klasa wstępna to jedyna możliwość intensywnej nauki języka w tak krótkim czasie.

Do nauki w swoim liceum zachęcają jego uczniowie.

- Wybrałam tą klasę, ponieważ najważniejsze było dla mnie studiowanie we Francji i poznawanie innej kultury – mówi Aurelia, tegoroczna pierwszoklasistka.

- Wybrałam klasę dwujęzyczną ze względu na to, że jest to język wyjątkowy, niewiele osób posługuje się francuskim, co daje niesamowite perspektywy w życiu. Doceniam bezpośrednią styczność z tym językiem, to, że mogę czytać w oryginale poezję i powieści francuskie, to jest niesamowite – dodaje Patrycja, tegoroczna maturzystka.

Już 9 czerwca o godzinie 9.00 odbędzie się w II LO test kompetencji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej. Przystąpić do niego mogą wszyscy ósmoklasiści. Nie trzeba znać języka – test bada ogólne zdolności językowe.