Nauka

Gdynia domem dla gości z zagranicy

Gdyński samorząd od lat wspiera działania, by osoby spoza Gdyni mogły odnaleźć w niej swój dom // fot. Freepik.com

Gdyński samorząd od lat wspiera działania, by osoby spoza Gdyni mogły odnaleźć w niej swój dom // fot. Freepik.com

09.07.2021 r.

Gdynia zawsze była i jest miastem otwartym. Powstała dzięki imigrantom z różnych stron Polski i świata, którzy przyjechali tu w poszukiwaniu marzeń o lepszym życiu. Dziś jest podobnie – w Gdyni chętnie osiedlają się ludzie z różnych stron Polski, ale też przybysze z całego globu. Tym bardziej, że samorząd od lat wspiera działania, by osoby spoza Gdyni mogły odnaleźć tu swój dom.

 
– W ostatnich latach Gdynia jest bardzo mocno doceniana przez obcokrajowców, którzy wybierają nasze miasto jako miejsce pracy, życia i zdobywania wiedzy. Tutaj łatwo o atrakcyjne zatrudnienie, dobrą edukację dla dzieci, a uczelnie wyższe oferują programy wspierające kształcenie obcokrajowców. Dla tych nowych gdynian prowadzimy punkt informacyjny, organizujemy kursy języka polskiego dla dorosłych, dodatkowe godziny dydaktyczne w szkołach dla dzieci, a także pomoc w sytuacjach kryzysowych – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – W gdyńskich szkołach najwięcej jest dzieci ze Wschodu. Aby ułatwić im start i sprawić, aby odnaleźli w Gdyni swoje miejsce na ziemi, Szkoła Podstawowa nr 26 prowadzi oddziały przygotowawcze czy organizuje wakacyjne kursy języka polskiego dla początkujących. Szkoli też nauczycieli szkół podstawowych i średnich, którzy pracują z uczniami – Słowianami ze Wschodu. Od lipca również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Gdyni ma koordynatora współpracy z rodzicami i dziećmi rosyjskojęzycznymi.

– Od ponad 5 lat wspieramy adaptację przybywających do naszego miasta osób i rodzin. Zapewniamy kompleksową pomoc w sytuacjach kryzysowych, z którymi borykają się nowi gdynianie. Wsparcie to dotyczy wszystkich cudzoziemców, w tym tych spoza krajów Unii Europejskiej, bez względu na ich status formalny. Ważnymi elementami pomocy świadczonej przez gdyński samorząd jest punkt informacyjny dla cudzoziemców, kursy języka polskiego dla dorosłych czy sklepy społeczne, w których mogą się oni zaopatrzyć w podstawowe produkty – dodaje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
 
Wsparcie jest dopasowane do indywidualnych potrzeb. Po więcej informacji i pomoc należy zgłosić się do punktu informacyjnego dla cudzoziemców, przy ul. Wolności 11a, e-mail: cudzoziemcy@mopsgdynia.pl.
 
W naszym mieście największą praktykę w pracy z dziećmi z doświadczeniem migracji ma Szkoła Podstawowa nr 26, która współpracuje z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku.

– Do naszej szkoły uczęszcza 48 uczniów z doświadczeniem migracji. To w większości dzieci z Ukrainy i Białorusi, ale mamy także uczniów z Francji. W ubiegłym roku szkolnym uruchomiliśmy trzy oddziały przygotowawcze dla klas: 1-3, 4-6 oraz 7. Zainteresowanie nimi stale wzrasta, więc będziemy musieli wprowadzić kolejny oddział – podkreśla Alicja Bajduszewska, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 26. – Nad procesem nauczania uczniów z doświadczeniem migracji (UDM) w naszej szkole czuwa zespół ds. uczniów UDM oraz koordynator oddziałów przygotowawczych. W ramach współpracy uczniów i rodziców z kłopotami adaptacyjno-wychowawczymi wspiera psycholog rosyjskojęzyczny. Ponadto pracuje u nas asystentka językowo-kulturowa z Ukrainy, która pomaga uczniom na zajęciach oraz poza nimi. Wspiera też rodziców oraz nauczycieli pracujących w oddziałach. Zajmuje się także tłumaczeniami na rosyjski i ukraiński oraz pomaga w organizacji wydarzeń, inicjatyw kulturalnych w szkole oraz w Gdyni.
 
Szkoła przygotowała również wakacyjną ofertę dla dzieci, które we wrześniu rozpoczną naukę w gdyńskich szkołach. To bezpłatny kurs języka polskiego dla początkujących (A1). Jest on przeznaczony dla uczniów w wieku 6-16 lat spoza Unii Europejskiej. Zajęcia będą prowadzone w formie stacjonarnej w siedzibie szkoły przy ul. Tatrzańskiej 40 w Gdyni. Placówka proponuje 3 terminy dwutygodniowych kursów w lipcu i sierpniu w trzech grupach wiekowych. Każde ze szkoleń poprzedzi spotkanie organizacyjno-adaptacyjne, na którym muszą być obecni rodzice/opiekunowie prawni dzieci. Na spotkaniu rodzice wypełnią dokumenty przystąpienia do projektu i wezmą udział w zajęciach adaptacyjnych „Pierwsze kroki w Polsce”. Trzeba będzie także pokazać dokument uprawniający dziecko do pobytu w Polsce. Aby zapisać dziecko na kurs, należy wypełnić formularz - https://forms.office.com/r/yEfPjXCJLj. 
Od najbliższego roku szkolnego Szkoła Podstawowa nr 26 przy wsparciu Centrum Wspierania Imigrantów i Imigrantek uruchomi zajęcia przygotowujące uczniów UDM do egzaminu ósmoklasisty oraz kursy języka polskiego dla rodziców tych dzieci. Oba wydarzenia będą się odbywać na terenie gdyńskiej placówki.
 
Szkoła ma również specjalną ofertę metodyczną dla nauczycieli gdyńskich szkół podstawowych i średnich, którzy pracują z uczniami –Słowianami ze Wschodu. Cały czas udoskonala te szkolenia, uwzględniając potrzeby i oczekiwania w zakresie współpracy z uczniem z doświadczeniem migracji. W tym celu Szkoła Podstawowa nr 26 prosi gdyńskich nauczycieli o wypełnienie ankiety – https://forms.office.com/r/NWJcZy2mHw.
 
W Gdyni również dorośli mogą skorzystać z oferty bezpłatnych kursów języka polskiego dla obcokrajowców. Muzeum Emigracji proponuje zajęcia Language Swap - https://bit.ly/3htNbwS.
 
W pomoc nowym mieszkańcom naszego miasta angażuje się również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Gdyni.

– Do naszego zespołu dołączyła pani Anna Parfenova. Pochodzi z Ukrainy i z wykształcenia jest psychologiem. Jej głównym zadaniem będzie wspieranie naszych diagnostów w procesie diagnostycznym oraz prowadzenie wstępnych konsultacji z rodzicami dzieci rosyjskojęzycznych – mówi Anna Kordzińska-Grabowska, dyrektorka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3. – Pani Parfenova ma też opracować materiał dotyczący różnic programowych, aby nasi diagności posiadali pełną wiedzę na temat innych systemów edukacji. Powinno się to przełożyć na lepszą diagnozę ich potrzeb i możliwości.
 
Z myślą o potrzebach nowych mieszkańców przygotowano również specjalny informator, który prezentuje ciekawostki na temat Gdyni. Można tam również znaleźć informacje na temat pracy, edukacji, zdrowia, aktywności, korzystania z oferty miasta, włączenia się w rozwój dzielnic. Zawiera on też treści przygotowane specjalnie dla osób przybywających do Gdyni spoza Polski.
 
Chcąc ułatwić dotarcie do najważniejszych informacji i pomóc obywatelom Ukrainy, na stronie gdynia.pl uruchomiono specjalną podstronę w języku ukraińskim. To starannie skonstruowany poradnik. Opracowano go tak, aby w jednym miejscu znalazły się niezbędne informacje na temat zatrudnienia i zameldowania, pracy samorządu, komunikacji miejskiej czy też dostępnych w mieście atrakcji kulturalnych i sportowych. W poradniku są także szczegóły dotyczące opieki medycznej, oświaty oraz podpowiedzi, gdzie w Gdyni można ciekawie spędzić czas.

Strona gdynia.pl jest dostępna także w wersji angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej oraz szwedzkiej. To kopalnia wiedzy, która z pewnością będzie pomocna dla obcokrajowców, którzy zdecydują się zostać w Gdyni na dłużej.