Nauka

Gdyńska uczelnia na najwyższym poziomie

Parlament Studentów WSAiB w Gdyni wystąpił w obronie praw kobiet. Na zdj. budynek uczelni. Mat. WSAiB

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni znajduje się przy ul. Kieleckiej // fot. materiały prasowe uczelni

09.07.2020 r.

Wydział Prawa Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni został doceniony w rankingu dziennika „Rzeczpospolita”. Zajął pierwsze miejsce w kategorii uczelni niepublicznych, które najlepiej przygotowały swoich absolwentów do egzaminów na aplikacje prawnicze w 2019 roku. Wysoko oceniono też jakość kształcenia, a także ogólny poziom gdyńskiej szkoły wyższej.

Dziennik „Rzeczpospolita” stworzył ranking Wydziałów Prawa 2020. Wyróżnił w nim najlepsze polskie uczelnie publiczne oraz niepubliczne. W rankingu brano pod uwagę zdawalność absolwentów na aplikacje prawnicze, potencjał naukowy, jakość kształcenia czy współpracę z zagranicą.

W Gdyni Wydział Prawa działa w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Jak pokazuje ranking, uczelnia uczy na wysokim poziomie. Większość absolwentów tego kierunku nie miało problemu, aby dostać się na wymarzoną aplikację adwokacką, radcowską, notarialną czy komorniczą. I właśnie poziom zdawalności dziennik „Rzeczpospolita” ocenił najwyżej w przypadku gdyńskiej uczelni. Redakcja oparła się w tym rankingu na danych ministerstwa sprawiedliwości, które organizuje egzaminy na aplikacje.

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni znalazła się na pierwszym miejscu, wśród uczelni niepublicznych najlepiej przygotowujących swoich absolwentów do egzaminów na aplikacje prawnicze w 2019 roku. Poziom zdawalności wyniósł tu 60 procent. Tuż za gdyńską uczelnią uplasowały się w tej kategorii: warszawski SWPS Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z wynikiem 50 procent oraz Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu z niemal 48 procentami. Natomiast wśród uczelni publicznych prym wiedzie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ze zdawalnością na poziomie 83 procent. Tuż za nim są: Uniwersytet Warszawski z wynikiem 77 procent i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu74 procent.

Pierwsze miejsce w kategorii zdawalności na aplikacje jest wynikiem innowacyjnego programu studiów oraz doskonałej kadry naukowej posiadającej doświadczenie praktyczne. Pokazuje to w sposób obiektywny jakość kształcenia studentów na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Kwiatkowskiego. Już w trakcie nauki nasi studenci wcielają się w role: sędziego, prokuratora czy adwokata w rozprawach organizowanych w sali sądowej na terenie uczelni oraz biorą udział w rozprawach w sądach cywilnych, karnych i administracyjnych. Są kompleksowo przygotowani do pracy w zawodzie prawnika – mówi dr Paweł Chyc, dziekan Wydziału Prawa i Administracji WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Jak podkreślają autorzy rankingu, jakość kształcenia ma przełożenie na sukces egzaminacyjny absolwentów. Według analizy „Rzeczpospolitej” znaczenie ma również ocena uzyskana na dyplomie. Im wyższa, tym większe prawdopodobieństwo dostania się na wymarzoną aplikację prawniczą.

Jakość kształcenia na Wydziale Prawa gdyńskiej uczelni również oceniono wysoko. Wśród uczelni niepublicznych Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu zajęła w tej kategorii trzecie miejsce. Wyprzedziły ją tylko: SWPS w Warszawie oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Z kolei wśród uczelni publicznych trzy czołowe miejsca zajęły: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Gdański.

W całym rankingu, czyli w podsumowaniu wyników ze wszystkich kategorii, Wydział Prawa Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni znajduje się na szóstym miejscu wśród uczelni niepublicznych. Pierwsze miejsce wśród tych szkół zajęła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Drugą lokatę uzyskało warszawskie SWPS, a trzeci wynik Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. Wśród uczelni publicznych czołówka układa się następująco (w kolejności): Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szczegóły rankingu znajdują się na stronie internetowej dziennika „Rzeczpospolita” - w artykule na temat zdawalności oraz w publikacji dotyczącej całego rankingu.

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni kształci studentów na dziewięciu kierunkach. To: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, logistics, logistyka, management, prawo studia menadżersko-prawne oraz zarządzanie.