Nauka

Granty na dodatkowe godziny zajęć dla uczniów

Dodatkowe zajęcia dla uczniów - fot. Unsplash.com

Dodatkowe zajęcia dla uczniów - fot. Unsplash.com

13.04.2021 r.

Ponad 460 godzin dydaktycznych tygodniowo dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i blisko 100 godzin dla klas I szkół ponadpodstawowych – to bilans przyznanych przez gdyński samorząd „grantów” na realizację dodatkowych, wybranych zajęć edukacyjnych w placówkach. Gdynia nie przestaje inwestować w rozwój uczniów, pomimo zmniejszenia udziału środków rządowych w finansowaniu oświaty, czyli tzw. subwencji oświatowej.

 
– Edukacja zawsze jest i będzie kluczową sprawą w naszym mieście, bo wszyscy dobrze wiemy, jak wielki wpływ ma oświata na jakość życia oraz rozwój osobisty i zawodowy najmłodszych mieszkańców. Wydatki z nią związane to jedno z największych wyzwań, przed którymi stają dziś samorządy w Polsce, ale aby dać uczniom szansę na rozwój, niezbędne jest konsekwentne i mądre inwestowanie w kapitał ludzki. Jestem przekonany, że przyznane szkołom „granty” na realizację dodatkowych godzin to kolejna dobra decyzja, która służy wspieraniu talentów naszych uczniów na różnych poziomach edukacji – podkreśla Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.
 
 
Jak działają „granty” w gdyńskich szkołach?   
 

To nic innego jak przyznane szkołom podstawowym i ponadpodstawowym środki finansowe na realizację wybranych zajęć edukacyjnych. W praktyce, każda klasa IV-VIII szkoły podstawowej w danym roku szkolnym otrzymuje jedną dodatkową godzinę zajęć tygodniowo, którą może spożytkować na wybrane zajęcia edukacyjne. Podobnie dzieje się w przypadku szkół ponadpodstawowych. Każdej klasie w szkole branżowej przysługuje jedna godzina tygodniowo na oddział, a klasom I liceów i techników – dodatkowa godzina z ukierunkowaniem na realizację zajęć z matematyki.
 
– Z doświadczenia wiemy, że zajęcia dodatkowe w formie grantów dla gdyńskich szkół są wręcz idealnym uzupełnieniem materiału edukacyjnego i przynoszą uczniom wiele korzyści, m.in. rozwijają ich kompetencje kluczowe i pomagają utrwalić zdobytą już wiedzę. Te zajęcia cieszą się dużą popularnością wśród uczniów – podkreśla Iwona Małochleb z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni.