Nauka

Kampania „Odprowadzam Sam” na półmetku

Materiały przedszkola nr 16 w Gdyni

Materiały przedszkola nr 16 w Gdyni

21.10.2020 r.

W Gdyni trwa kampania „Odprowadzam Sam”, skierowana do gdyńskich przedszkolaków oraz uczniów zerówek. Kampania polega na zachęcaniu dzieci i ich opiekunów do docierania do placówek edukacyjnych pieszo, hulajnogą, rowerem lub komunikacją miejską. Wyjątkowo, tegoroczna edycja odbywa się we wrześniu i październiku - to doskonała okazja do wdrożenia dobrych nawyków transportowych na początku roku szkolnego.


Każdorazowo, gdy uczeń dotrze do szkoły pieszo lub z wykorzystaniem ekologicznego środka transportu, otrzyma zieloną naklejkę. Dzieci wyklejają nimi plakaty-drzewka. Dzięki temu grupowe drzewka zmieniają się z czarnych w zielone. Ponadto do wszystkich zarejestrowanych w konkursie przedszkoli i szkół dotarły zestawy ćwiczeń, w których dzieci rozwiązują zadania z zakresu zrównoważonej mobilności i jakości powietrza, zwiększając swoją świadomość na temat wpływu transportu na nasze zdrowie. Te materiały dydaktyczne spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony nauczycieli, którzy chętnie realizują ten temat podczas pracy z dziećmi.

Poza zwiększaniem aktywności fizycznej wśród dzieci i poprawą stanu środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie emisji spalin, kampania ma na celu zwiększanie świadomości dzieci na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz włączenie elementów zrównoważonej mobilności do programów nauczania w gdyńskich placówkach.

- Cieszę się, że dzięki kampanii „Odprowadzam sam” nasi najmłodsi mieszkańcy rozpoczynają rozmowę o środkach transportu – ich wpływie na jakość powietrza, zdrowie i estetykę przestrzeni. Każdego dnia możemy zmieniać nasze otoczenie na lepsze.
A dodatkowo Gdynia, poprawiając jakość infrastruktury wokół placówek oświatowych, wspiera uczniów i przedszkolaków, sprawiając, by ich codzienne podróże były bezpieczne i przyjemne. – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

- Gdyńskie placówki oświatowe są na wysokim poziomie, a dodatkowe kampanie podnoszą go, wprowadzając ważne elementy do procesu edukacyjnego. Świadomość ekologiczna jest niezwykle istotnym jego elementem i możemy być dumni, że kampanie takie jak „Odprowadzam sam” spotykają się z pozytywnym odbiorem dzieci i nauczycieli – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Koordynacją kampanii zajmuje się Referat Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością. Jego kierownik, Alicja Pawłowska jest pod wrażeniem zaangażowania dzieci i nauczycieli w tegorocznej edycji.

- Podsumowując pierwszą część kampanii, ocenialiśmy prezentacje nadesłane przez szkolnych i przedszkolnych koordynatorów – są na wysokim poziomie. Braliśmy pod uwagę zaangażowanie poszczególnych grup w wykonywanie zadań, kreatywne wykorzystanie materiałów oraz liczbę naklejek na drzewkach. Wybraliśmy zwycięskie grupy i to one skorzystają z pierwszej puli zajęć edukacyjnych – komentuje Alicja Pawłowska, kierownik Samodzielnego Referatu Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością.
Najciekawsze prezentacje nadesłały:
  • Tygryski z Przedszkola nr 16,
  • Misie i Biedronki z Przedszkola nr 23,
  • Biedronki z Przedszkola nr 46,
  • Oddział przedszkolny z SP 51,
  • klasy 0a i 0b z SP 31,
  • klasa 0a z SP 45.
Wszystkie powyższe grupy zostaną odwiedzone przez firmę SmartLab, która przeprowadzi z dziećmi zajęcia na temat smogu oraz wpływie emisji dwutlenku węgla na nasz klimat. Warsztaty będą odbywać się w reżimie sanitarnym w otwartej przestrzeni na terenach zielonych przedszkoli i szkół.

Kampania „Odprowadzam sam” kończy się 30 października i wtedy ocenie będzie podlegać całokształt działań. Wszystkie grupy otrzymają certyfikaty udziału, każda placówka oświatowa wzbogaci się o sadzonkę drzewka owocowego, a na 5 zwycięskich grup czekają nagrody po 1000 zł oraz kolejne zajęcia edukacyjne! Ponadto wszystkie uczestniczące dzieci otrzymają drobne upominki.