Nauka

Maturzyści rozpoczynają odliczanie

Tegorocznym maturzystom zostało sto dni na odpowiedź na pytanie: co dalej? // fot. Pixabay

Tegorocznym maturzystom zostało sto dni na odpowiedź na pytanie: co dalej? // fot. Pixabay

12.01.2022 r.

Do pracy czy na studia? Uczelnia w kraju czy w Unii Europejskiej? Popularny kierunek czy wąska specjalizacja? Maturzystom zostało sto dni na odpowiedź na pytanie: co dalej? Pomogą im w tym specjaliści.


Tegorocznym maturzystom jest trudniej – uczelnie nie organizują tradycyjnych dni otwartych, prognozy co do zawodów przyszłości, bardzo się z zmieniły w ostatnim czasie. Na dodatek, większość z nich w liceach spędziła tylko trzy lata – wcześniej uczyli się w nieistniejących już gimnazjach. Zdaniem specjalistów, pandemia wzmogła niepokoje w nas wszystkich, a także spowodowała słabszą kondycję emocjonalną młodzieży. W takiej sytuacji trudno podejmować decyzje.

- Warto szukać sojuszników, którzy mogą pomóc podjąć tę bardzo ważną życiową decyzję, albo utwierdzą młodych ludzi w słuszności wyborów już dokonanych – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. - W Gdyni działa z powodzeniem Sieć Gdyńskich Doradców Zawodowych, do której należą doradcy zawodowi z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych i instytucji rynku pracy. Zadaniem sieci jest dzielenie się wiedzą, inspirowanie, szkolenie, współpraca z rynkiem pracy, a także wypracowywanie pewnych materiałów do pracy z uczniami na każdym poziomie edukacji.

Paradoksalnie, dla maturzystów, którzy w większości są już pełnoletni, bardzo pomocni w trudnych dla nich wyborach mogą być… rodzice.

- Towarzyszą swoim dzieciom od urodzenia, co pozwala im wyciągnąć pewne wnioski o mocnych stronach i naturalnych zdolnościach młodych ludzi. Warto rozmawiać, dzielić się sugestiami… lecz też pozwolić niezależnie decydować młodzieży – radzi Agata Szmeja psycholożka i doradczyni zawodowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Gdyni. - Dobrym pomysłem jest także rozmowa z osobami bardziej doświadczonymi. Absolwenci bądź obecni uczniowie danej szkoły, czy uczelni, mogą odpowiedzieć na pytania i wątpliwości np. na stronach internetowych: https://opinieouczelniach.pl/opinie/ lub https://www.youtube.com/kierunkowskaz Natomiast eksperci w zawodzie, czyli przedstawiciele danej profesji w firmach pokażą okiem praktyka blaski i cienie konkretnych obowiązków zawodowych.

Warto także pytać wśród znajomych, czytać wywiady, artykuły, katalogi stron z zawodami, czy filmy na youtube np. pod linkami: https://zawodowcy.fm/, https://www.youtube.com/c/DoRoboty, https://mapakarier.org/ Obiektywna opinia to najlepsza weryfikacja, czy nasze wyobrażenia pokrywają się z rzeczywistością.
 
Na pytanie jak wybrać szkołę, czy zawód, maturzyści mogą również poszukać odpowiedzi podczas indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym. Uczniowie mogą skorzystać z konsultacji w poradni psychologiczno-pedagogicznej w swoim regionie (w Gdyni są trzy poradnie).

W trakcie indywidualnej diagnozy predyspozycji zawodowych wykonywane są testy… ale jest to przede wszystkim rozmowa, która ma na celu uświadomienie mocnych stron, obszarów do rozwoju, zainteresowań, zdolności, wartości i możliwości ucznia na przyszłej ścieżce kariery czy kształcenia. Doradcy zawodowi pracujący w poradniach prowadzą także w szkołach warsztaty. Cele tych zajęć grupowych są różne – od poznania i zrobienia bilansu własnych kompetencji poprzez doskonalenie autoprezentacji, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, aż do coachingu kariery, przygotowanie do rozmów z pracodawcami i pisanie CV.
 
Zapraszamy do skorzystania z padletu, gdzie w jednym miejscu zgromadzone są przydatne informacje na wszystkie powyżej wymienione tematy - od samopoznania przez tematykę dotyczącą uczelni, rekrutacji, zawodów, rynku pracy itp.