Nauka

Młodzi parlamentarzyści bez urlopu w wakacje

Podczas spotkania z Łukaszem Rzepeckim. Trzeci od lewej Jan Górecki, kolejny doradca prezydenta Łukasz Rzepecki, z prawej Antoni Wyligała // fot. KPRP

Podczas spotkania z Łukaszem Rzepeckim. Trzeci od lewej Jan Górecki, kolejny doradca prezydenta Łukasz Rzepecki, z prawej Antoni Wyligała // fot. KPRP

29.07.2022 r.

Działalność polityczno-społeczna to nie łatwy kawałek chleba. Wiedzą z pewnością o tym młodzi parlamentarzyści, którzy mimo trwających wakacji odbywają kolejne spotkania i podejmują kolejne decyzje. Są wśród nich także gdynianie.

 
Tylko w lipcu dwukrotnie członkowie Parlamentu Młodych RP odbywali ważne spotkania. Parlament Młodych RP to specyficzny organ przedstawicieli młodego pokolenia Polaków, w wieku 15-21 lat. Młodzież podczas parlamentarnych obrad dyskutuje nad kluczowymi zagadnieniami współczesnego świata. Parlamentarzystów jest setka. Miło nam poinformować, że w gronie młodych parlamentarzystów zasiada aż trzech naszych uczniów z III LO im. Marynarki Wojennej RP. Jan Górecki (klub Młodzi dla Wolności) zasiada w parlamencie już drugą kadencję. W tym roku dołączyli do niego koledzy z „Trójki”: gdynianin Piotr Perzyński (klub Młodzi dla Wolności), Michał Sakaluk oraz uczeń Antoni Wyligała (niezrzeszony) z Gdańskiego Liceum Autonomicznego. Pierwsze posiedzenie już za nimi. Kolejne dwa będą prowadzone pod hasłami: „Czy my, młodzi potrafimy ze sobą rozmawiać? Przyszłość debaty publicznej pod naszymi rządami” oraz „2022 – Europejski Rok Młodzieży. Jak uczynić młodzież Unii Europejskiej realnie decyzyjną?”.

Na inauguracji obradowali nad tematem bezpieczeństwa RP i nowym ładzie globalnym w związku z wojną w Ukrainie. Trzy uchwały, nad którymi pracowali pomorscy parlamentarzyści zostały przyjęte.

W lipcu Doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki spotkał się w Kancelarii Prezydenta RP z przedstawicielami Parlamentu Młodych RP. Podczas spotkania Doradca złożył podziękowania w imieniu Pary Prezydenckiej młodym ludziom za ich zaangażowanie, działalność oraz pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy przybyli do Polski. W spotkaniu uczestniczył Janek Górecki oraz Antoni Wyligała. Młodzież podczas wydarzenia omówiła szczegółowo uchwalone podczas plenarnego posiedzenia Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej uchwały. Poruszają one ważne kwestie - bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa militarnego, polskiej polityki zagranicznej i relacji z wybranymi państwami czy z Unią Europejską. Z wystąpień parlamentarzystek i parlamentarzystów Parlamentu Młodych podczas spotkania jednoznacznie wynikała chęć wsparcia Ukrainy nie tylko pod kątem charytatywnym i humanitarnym, lecz również legislacyjnym z naciskiem na potrzebę stworzenia planu pomocowego na wzór powojennego planu Marshalla. Same uchwały podejmowane przez młodych są pełne rozwiązań i wskazówek, które „dorosłe” władze państwa mogą wykorzystać, jak np. wprowadzenie obowiązku noszenia kamery przez mundurowych podczas służby czy konieczności stworzenia absolwenckich obozów dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, gdzie przez 16 dni młodzi mieliby szkolić się ze strzelectwa, terenoznawstwa, przygotowania indywidualnego do działań na polu walki, podstawy opieki nad poszkodowanym czy zarządzania sytuacjami kryzysowymi. A to postulaty tylko jednej z 9 uchwał przyjętych przez PMRP.

Pod koniec lipca reprezentacja organu uczestniczyła natomiast w konferencji "Bezpieczeństwo młodzieży w Sieci", organizowanej przez dział cyfryzacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
W trakcie spotkania przeprowadzono warsztaty "Co Internet wie o Tobie?" przygotowane przez NASK - Państwowy Instytut Badawczy, które dotyczyły prywatności oraz danych osobowych. Pozwoliły one wszystkim uczestniczącym zapoznać się zarówno z przypadkami naruszenia prywatności, jak i również z zagadnieniami takimi jak doxing czy OSINT (biały wywiad). Nie zabrakło dyskusji o tym jakie wspólne działania można podjąć w celu zapewnienia bezpieczeństwa w Internecie, podczas której poruszono tematy dotyczące zagrożeń, jakie Internet stwarza dla młodzieży, i metod przeciwdziałania. Na zakończenie konferencji została podpisana przez uczestniczące w wydarzeniu organizacje młodzieżowe Deklaracja współpracy na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Sieci - podpis w imieniu PMRP złożył parlamentarzysta Jan Górecki jako osoba z najdłuższym stażem parlamentarnym spośród członków delegacji Parlamentu.