Nauka

Nowa międzynarodowa szkoła podstawowa na Grabówku

Podpisanie listu intencyjnego dot. nowej międzynarodowej szkoły podstawowej w Gdyni - fot. Przemysław Kozłowski

Podpisanie listu intencyjnego dot. nowej międzynarodowej szkoły podstawowej w Gdyni - fot. Przemysław Kozłowski

14.04.2021 r.

Gdynia to miasto, w którym dobrze się żyje i rozwija biznes. Doceniają to szczególnie międzynarodowe firmy, które nasze miasto wybrało jako swój oddział w Polsce. Wychodząc naprzeciw potrzebom samych gdynian, jak i takich pracodawców, samorząd gdyński poszerza ofertę edukacyjną. W tej sprawie miasto dziś podpisało list intencyjny z Bloom Education, która stworzy Gdynia International School na poziomie podstawowym. Nowe międzynarodowe miejsce dla dzieci z wykładowym językiem angielskim zlokalizowane będzie przy ul. Kapitańskiej 37

 
- Gdynia jest nowoczesnym miastem o bardzo wysokiej jakości życia, którego mieszkańcy mają niezwykłe, ambitne marzenia i cele. To oczywiście przekłada się na konkretne oczekiwania, w tym oferowanie przez samorząd Gdyni usług oświatowych umożliwiających najmłodszym gdyniankom i gdynianom zdobywanie wiedzy i doświadczenia pozwalających na pracę w upragnionym zawodzie w Gdyni, kraju lub poza nim. Gdynia to także miejsce, które w ostatnich latach bardzo mocno doceniane jest przez obcokrajowców, którzy wybierają nasze miasto jako miejsce pracy, życia i zdobywania wiedzy - mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.
 
Przypomnijmy, że Gdynia jest jednym z dwóch miast w Polsce, które z sukcesem wprowadziło maturę międzynarodową i kształci w języku angielskim na najwyższym z możliwych poziomie. Teraz czas na rozwój międzynarodowego szkolnictwa podstawowego.
 
- Chcemy w Gdyni poszerzyć ofertę edukacyjną w zakresie szkoły podstawowej z wykładowym językiem angielskim. To z jednej strony ukłon względem tych wszystkich osób, które przyjechały do nas z różnych stron świata, wybierając Gdynię na miejsce do życia, a z drugiej - otwarcie nowych możliwości dla najmłodszych mieszkańców, by w środowisku międzynarodowym rozwijały swoją wiedzę i kompetencje. Dlatego dzisiaj podpisaliśmy w tej sprawie list intencyjny – dodaje Bartosz Bartoszewicz – Cieszę się, że Gdynia International School poszerza swoją działalność w naszym mieście, i że budynek przy ul. Kapitańskiej 37 nadal będzie spełniał funkcje edukacyjne. Nie mam wątpliwości, że międzynarodowa oferta będzie bardziej dostępna dla mieszkańców.
 
Edukacja po angielsku
Gdynia International School od  2013 r. z powodzeniem prowadzi anglojęzyczne przedszkole, do którego chodzą najmłodsi mieszkańcy naszego miasta i młodzi obywatele świata m.in. z Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Indii, Chin, Irlandii, Węgier, czy Niemiec. Zajęcia cieszą się dużym uznaniem wśród rodziców, którzy doceniają wysoki poziom edukacji w placówce. Jednak przedszkole mieści się w budynku, który nie daje możliwości poszerzenia działalności edukacyjnej o nową szkołę podstawową.
 
– Moim marzeniem jest stworzenie w Gdyni edukacji kompleksowej na wzór brytyjskiej, która świetnie sprawdza się na całym świecie. Ma ona polegać na kształceniu dzieci od 2,5 roku w przedszkolu, przez szkołę podstawową aż do 19. roku życia, kiedy uczniowie będą kończyć liceum – podkreśla Kevin D’Arcy, dyrektor Gdynia International School.
 
Zmiany lokalizacyjne gdyńskich szkół są za każdym razem dokładnie analizowane, a podjęte decyzje służą rozwojowi osobistemu i zawodowemu dzieci i młodzieży. Tak było i tym razem. Anglojęzyczne przedszkole pozostanie w dotychczasowym miejscu, natomiast Gdynia International School doskonale wypełni przestrzeń w budynku przy ul. Kapitańskiej i dzięki temu poszerzy profil swojej działalności.
 
– Docelowo ma powstać minimum 16 oddziałów - 4 oddziały w przedszkolu, 8 oddziałów w szkole podstawowej i 4 oddziały w liceum. Siedziba w nowej lokalizacji pozwoli na podjęcie nowego kroku i otwarcie szkoły podstawowej już od 1 września 2021 roku. Z czasem możliwy będzie remont i przebudowa budynku, aby zwiększyć liczbę klas i otworzyć również szkołę średnią – dodaje Kevin D’Arcy.

Anglojęzyczna szkoła podstawowa będzie realizowała zadania oświatowe w oparciu o program zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także o brytyjski program nauczania. Językiem wykładowym będzie angielski, ale część przedmiotów, jak np. historia Polski, będzie prowadzona w języku polskim.
  • Wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz podpisuje list intencyjny z Kevinem D'Arcy
  • Wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz podpisuje list intencyjny z Kevinem D'Arcy
  • Wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz podpisuje list intencyjny z Kevinem D'Arcy, zdjęcie z oddali