Nauka

Rekrutacja do szkół średnich – niezbędnik absolwenta

Niezbędnik absolwenta // fot. mat. prasowe

Niezbędnik absolwenta // fot. mat. prasowe

24.04.2020 r.

Dla uczniów VIII klas szkół podstawowych najważniejszy moment w roku szkolnym nastąpi 16 czerwca. Wtedy to uczniowie przystąpią do egzaminu z języka polskiego. Dwa kolejne dni to odpowiednio egzamin z matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty:
1. w terminie głównym
     - język polski -  16 czerwca 2020 r. (wtorek) - godz. 9:00
     - matematyka - 17 czerwca 2020 r. (środa) - godz. 9:00
     - język obcy nowożytny - 18 czerwca 2020 r. (czwartek) - godz. 9:00

2. w terminie dodatkowym
     - język polski - 7 lipca 2020 r. (wtorek) - godz. 9:00
     - matematyka - 8 lipca 2020 r. (środa) - godz. 9:00
     - język obcy nowożytny - 9 lipca 2020 r. (czwartek) - godz. 9:00

Termin ogłoszenia wyników egzaminu - do 31 lipca 2020 r.
Termin wydawania zaświadczeń oraz informacji zdającym - 31 lipca 2020 r.


Uczniów wybierających się do liceów bądź techników nie obowiązuje rejonizacja. Oznacza to, że mogą wybrać dowolną szkołę średnią czy to w miejscu swojego zamieszkania, czy poza nim. Oferta gdyńskich szkół jest wszechstronna i różnorodna, a co najważniejsze - dostosowana do oczekiwań młodzieży oraz potrzeb stale zmieniającego się i wymagającego rynku pracy.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 dostępny jest pod linkiem https://cutt.ly/DrOfHxR

jak wypełnić wniosek

Bezpłatnej porady związanej z planowaniem ścieżki edukacyjnej udzielają poradnie psychologiczno-pedagogiczne. W Gdyni działają trzy takie placówki:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
ul. Leopolda Staffa 10
tel. 58 622 09 42
www.ppp1.edu.gdynia.pl/
e-mail: sekretariat@ppp1.edu.gdynia.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
ul. Opata Hackiego 13
tel. 58 623 31 39
www.ppp2.edu.gdynia.pl/
e-mail: sekretariat@ppp2.edu.gdynia.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
ul. Płk. Dąbka 207
tel. 58 625 35 02
www.ppp3.edu.gdynia.pl/
e-mail: sekretariat@ppp3.edu.gdynia.pl

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne pomagają uczniom szkół podstawowych podjąć decyzję w zakresie wyboru kierunku kształcenia, przyszłego zawodu. Konsultacje obejmują również diagnozowanie i rozwijanie potencjalnych możliwości oraz mocnych stron, jak również orzekanie o potrzebie nauczania indywidualnego i kształcenia specjalnego.


Dodatkowo działa Punkt Konsultacyjny Gdyńskich Doradców Kariery
. To miejsce spotkań doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni z młodzieżą dokonującą wyboru szkoły, kierunku studiów, zawodu.


Podczas doradztwa dowiesz się:
  • o aktualnej sytuacji na rynku pracy,
  • na temat zawodów przyszłości,
  • w jaki sposób zaplanować dalszą edukację,
  • jak odkryć swoje zdolności i potencjał zawodowy.

Kontakt e-mail: gdk@pupgdynia.pl
 
Poniżej prezentujemy informator o szkołach ponadpodstawowych.

on line