Nauka

Srebrny Laur Jakości dla gdyńskiej Trójki

 Srebrny Laur Jakości dla gdyńskiej Trójki  // fot. Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku

Srebrny Laur Jakości dla gdyńskiej Trójki // fot. Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku

30.03.2020 r.

Podczas Gali Finałowej Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni zostało wyróżnione Srebrnym Laurem Jakości za wysoką jakość zarządzania. Gala jest corocznym świętem jakości oraz wyjątkową okazją do uhonorowania organizacji, które wyróżniają się najwyższymi standardami zarządzania.

Do finału tegorocznego konkursu zakwalifikowanych zostało 30 różnych organizacji z całego województwa pomorskiego. Pracująca pod przewodnictwem prof. dr hab. Małgorzaty Z. Wiśniewskiej z Uniwersytetu Gdańskiego (Kierownik Zarządzania Jakością i Środowiskiem na Wydziale Zarządzania ) Kapituła Konkursu podczas ustalania listy laureatów miała bardzo trudne zadanie, albowiem organizacje biorące udział w Konkursie prezentowały bardzo wysoki oraz wyrównany poziom kompleksowego zarządzania przez jakość (Total Quality Management). Ostatecznie wyłoniono 13 laureatów w pięciu kategoriach.

W Konkursie duży sukces w kategorii organizacje publiczne odniosło III Liceum Ogólnokształcące, które zdobyło Srebrny Laur Jakości. Gdyńska Trójka była jedyną szkołą z woj. pomorskiego w gronie laureatów konkursu. Srebrny Laur Jakości oraz Dyplom dla III LO w Gdyni za wysoką jakość zarządzania Przewodnicząca Kapituły wręczyła dyrektorowi szkoły Wiesławowi Kosakowskiemu.

Gala odbyła się 10 marca w Gdańsku.


Organizatorem konkursu są: Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku, Polski Rejestr Statków S.A. oraz Kapituła Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości.

Jednym z ważniejszych celów Konkursu jest popularyzacja wśród organizacji Pomorza myślenia i działania w duchu doskonalenia jakości i zrównoważonego rozwoju oraz zwrócenie uwagi na potrzebę osiągania w tym zakresie poziomu europejskiego.

Patronat honorowy nad Konkursem od lat sprawują: Marszałek Województwa Pomorskiego, Wojewoda Pomorski, Prezydent Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdyni, Prezydent Miasta Sopotu, Prezydent Miasta Słupska.