Nauka

Gdyńska Trójka uczy najlepiej na Pomorzu

Na zdjęciu młoda kobieta czyta książkę, siedząc przy blacie, na drugim planie kolejna osoba z książką.

Nauczyciele III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni uczą najbardziej efektywnie i najlepiej na Pomorzu – pokazuje wskaźnik EWD określający edukacyjną wartość dodaną // fot. pixabay

23.11.2021 r.

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni to jedno z najlepszych liceów w Polsce. Potwierdził to wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej mierzony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 
Nauczyciele III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni uczą najbardziej efektywnie i najlepiej na Pomorzu – wynika ze wskaźnika EWD, edukacyjnej wartości dodanej, mierzonego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Łącznie w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych tj. matematyka, fizyka, geografia, chemia, biologia, informatyka oraz humanistycznych czyli język polski, historia, wos gdyńska „trójka” osiągnęła najwyższe wskaźniki EWD nie tylko w Trójmieście, ale i na Pomorzu oraz w całej północnej części Polski. Znalazła się w wąskim gronie kilku liceów o najwyższej wartości wskaźnika EWD w całej Polsce.
 
- Jesteśmy bardzo dumni z sukcesów każdej naszej szkoły. Mamy możliwość kształcenia naszych dzieci i młodzieży w wielu specjalnościach. Wyniki III LO pokazują, że niezależnie od okoliczności można młodym stworzyć klimat dla nauki. Te sukcesy to przede wszystkim wielka pasja kadry III LO i oczywiście chęć pozyskiwania wiedzy przez młodych ludzi z całej Polski. Kolejne osiągnięcia tej placówki pokazują, że dobra metoda nauczania wypracowana przez lata w tej szkole jest interdyscyplinarna. Pozostaje nam pogratulować tego wyróżnienia i trzymać kciuki za kolejne sukcesy naszych wszystkich szkół – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.
 
EWD to nazwa wskaźnika efektywności nauczania w danej szkole, a także nazwa zestawu technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. Do wyliczenia tego wskaźnika wykorzystywane są dane egzaminacyjne dla trzech roczników maturzystów (w tym przypadku za lata 2019-2021) ze względu na większą rzetelność oraz mniejsze narażenie na losowe wahania tych danych.
 
- Wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej nie bazuje na talencie naszych uczniów. To narzędzie porównuje co jest „na wejściu” i „wyjściu” z danej szkoły – tłumaczy Wiesław Kosakowski, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.
 
Wskaźniki EWD służą do porównywania pracy dydaktycznej szkół. I tak wśród placówek na Pomorzu przoduje III Liceum Ogólnokształcące z Gdyni.
 

Licea w Trójmieście z najwyższym wskaźnikiem EWD, za okres 2019-2021, w nawiasie dane za rok 2018-2020:

 1. III Liceum Ogólnokształcące – Gdynia 12,4 (12,4)
 2. Gdańskie Liceum Autonomiczne - 7,7 (10,2)
 3. V Liceum Ogólnokształcące - Gdańsk 5,5 (4,5)
 4. VI Liceum Ogólnokształcące - Gdynia 4,7 (5,9)
 5. I Liceum Ogólnokształcące - Gdańsk 4,7 (3,7)
 6. III Liceum Ogólnokształcące - Gdańsk 4,6 (6,3)
 7. II Liceum Ogólnokształcące - Gdańsk 4,3 (2,3)
 8. XX Liceum Ogólnokształcące - Gdańsk 4,0 (2,9)
 9. II Liceum Ogólnokształcące - Sopot 3,8 (5,6)
 10. VIII Liceum Ogólnokształcące - Gdańsk 2,8 (2,3)

Licea w Gdyni z najwyższym wskaźnikiem EWD za okres 2019-2021, w nawiasie dane z lat 2018-2020:

 1. III LO: 12,4 (12,4)
 2. VI LO: 4,7 (5,9)
 3. LO Jezuitów: 2,5 (-1,7)
 4. II LO: 1,8 (1,8)
 5. Katolickie LO: 1,4 (-1,2)
 6. X LO: 1,1 (0,8)
 7. XIV LO: -0,2 (-0,7)
 8. I Akademickie LO: -0,6 (0,8)
 9. IX LO: -7,0 (-7,6)
 10. XVII LO: -7,7 (-2,5)
 11. V LO: -9,7 (-7,9)
 12. VII LO: -12,5 (-5,9)

Licea (wybrane) o najwyższym wskaźniku EWD w Polsce za okres 2019-2021:

LO 81 SGH Warszawa - 14,6
XXVII LO Warszawa - 14,5
V LO Kraków - 13,0
III LO Gdynia - 12,4
XIV LO Warszawa - 12,3
XIII LO Szczecin - 11,6
XVIII LO Warszawa - 11,5
LXXXI LO Warszawa - 11,0
2 Społeczne LO Warszawa - 10,9
XXXIII LO Warszawa - 10,5
XIV LO Wrocław - 10,4
VII LO Warszawa - 10,3
XVII LO Warszawa - 10,3
V LO Warszawa - 10,3
VI LO Warszawa - 10,1
VIII LO Warszawa - 10,0
IX LO Warszawa - 9,9
II LO Białystok - 9,8
LXVII LO Warszawa - 9,7
Uniwersyteckie LO Toruń - 9,1
I LO Lublin - 8,2
I LO Łódź - 7,6
II LO Warszawa - 7,1

*Wskaźniki na podstawie danych CKE opracowanych przez dyrektora Wiesława Kosakowskiego.