Nauka

Gdynianki drugie w XV Ogólnopolskim Konkursie Katyńskim

Gdynianki nagrodzone, fot. I. Małkowska

Gdynianki nagrodzone, fot. I. Małkowska

Martyna Szoja, ucz. II kl. III LO w Gdyni i Łucja Szoja ucz. kl. III Gimnazjum Katolickiego w Gdyni, zajęły drugie miejsce w XV Ogólnopolskim Konkursie Katyńskim za album pt. „Była wiosna…”

Rozstrzygnięto XV Ogólnopolski Konkurs Katyński pod patronatem przewodniczącej Rady Miasta Gdyni - Joanny Zielińskiej.

Komisja Konkursowa oceniła 20 prac konkursowych. Gdynianki - siostry Szoja - zajęły drugie miejsce.

- Podczas wywiadów które przeprowadzaliśmy z panią Emilią Maćkowiak, córką naszego bohatera albumu pt.: „Była wiosna…”, pani ta opowiedziała nam całą historię życia swojego ojca - mówi Martyna Szoja. - Zauważyłyśmy pewne zależności występujące w jego życiu, np. że wiele momentów wydarzało się wiosną; urodził się wiosną i wiosną zginął. Chciałyśmy więc pokazać dwa oblicza tej pory roku, z jednej strony wiosna daje życie, z drugiej strony wiosną zostaje ono brutalnie odebrane. Nasz praca podzielona na różne rozdziały zawsze nawiązuje do tej pory roku. Jest tam motyw liści, które zbierałyśmy, są kwiaty które wklejałyśmy. Poświęciłyśmy dużo czasu, aby nasza praca miała też walor estetyczny. Całość spięłyśmy wiosenną klamrą.

Dziewczyny pracowały nad albumem cztery miesiące.

- Chciałyśmy pokazać, że to jest ważne, że nie powinniśmy o tym zapomnieć – tłumaczy Łucja Szoja. - Mgła to jest coś, co przesłania nam oczy, a my chciałyśmy tę mgłę rozrzedzić, przypomnieć, że trzeba pamiętać o swojej historii.

Gościem XV Ogólnopolskiego Konkursu Katyńskiego był twórca pierwszej kaplicy katyńskiej w Gdyni ksiądz prałat Edmund Wierzbowski.

Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni, podziękowała młodym ludziom za trud podjęcia konkursowych prac.

- Wierzę, że kolejne szkoły i kolejni młodzi ludzie będą brać w nim udział – wyraziła opinię o konkursie.

Komisja konkursowa XV Ogólnopolskiego Konkursu Katyńskiego przyznała:

I nagrodę Zuzannie Gemzy i Magdalenie Borowiec, uczennicy II kl. LO w Brzesku, za film pt. „Na stos! Rzuciliśmy swój życia los”, w którym autorki prezentują dobry warsztat połączony z ciekawym scenariuszem, pozwalającym na popularyzację losów żołnierza-poety, autora i współautora pieśni legionowych Andrzeja Hałacińskiego.

II nagrodę Martynie Szoja, uczennicy II kl. III LO w Gdyni i Łucji Szoja uczennicy kl. III Gimnazjum Katolickiego w Gdyni, za album pt. „Była wiosna…”, który charakteryzuje się szczególnymi walorami artystycznymi, z ręcznie wykonanymi elementami, obrazującymi życie i tragiczną śmierć Wojciecha Malinowskiego, funkcjonariusza Policji Państwowej.

III nagrodę Kamili Peżan i Justynie Dworaczyk, uczennicom kl. II XXV LO w Łodzi, za album pt. „Pamiętnik”, w którym autorki z kronikarską dokładnością prezentują losy Piotra Jankowskiego, spięte metafizyczną klamrą katyńskiej brzozy.

Nagrodę otrzymały również Kinga Wesołowska i Paulina Wiercimok, uczennice kl. I ZSE w Opolu, za „Album pamięci-mjr Marian Taczak”. Praca charakteryzuje się oryginalna formą (kuferek pamięci), w którym zgromadzono nieliczne pamiątki o Taczaku, z ciekawą biografią bohatera, sporządzoną w formie listu syna do ojca.

Ponadto komisja przyznała Weronice Chęcińskiej i Zuzannie Trepce, uczennicom kl. I XXV LO w Łodzi, wyróżnienie za bogatą w treść i czytelną w przekazie prezentację multimedialną pt. „Józef Kornat”.
Nagrodzone i wyróżnione prace umieszczone zostaną na www.2wojna.gdynia.pl.

Konkurs Katyński ma poszerzać wiedzę i wrażliwość na temat tragicznej historii pokolenia II Rzeczypospolitej. Jego celem jest też popularyzowanie wśród młodzieży informacji o losach Polaków na „nieludzkiej ziemi”, zbrodniach dokonanych na Wschodzie w czasie II wojny światowej i pielęgnowanie pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej.

Każdy uczestnik konkursu przygotował pracę ukazującą wybraną przez siebie ofiarę zbrodni katyńskiej. Chodziło o pokazanie sylwetki osoby znajdującej się na „listach katyńskich”, bądź w innych zbiorach lub odkrytej w przekazach rodzinnych, czy sąsiedzkich. Dopuszczalne były różne formy przygotowania pracy. Uczestnik mógł napisać referat lub esej o wybranej osobie – maksymalnie 5 stron tekstu, w tym ewentualne fotografie lub inne obrazy graficzne. Można też było  przygotować materiał wideo - maksymalnie 5-minutowy film, w technice do wyświetlania na dowolnym odtwarzaczu. Opracowanie mogło też mieć inną formę graficzną - np. stronę internetową, czy album fotograficzny.

Wręczenie nagród i wyróżnień w XV Ogólnopolskim Konkursie Katyńskim odbyło się 17 września br. o godz. 10 w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 18.09.2018 14:45
  • ikona

    Autor: Izabela Małkowska (i.malkowska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 18.09.2018 14:52
  • ikonaZmodyfikował: Izabela Małkowska
ikona

Zobacz także