Zarezerwuj wizytę w Urzędzie Miasta - ważne informacje i numery telefonów Zarezerwuj wizytę w Urzędzie Miasta - ważne informacje i numery telefonów
Nauka

Zbieraj z klasą

zbieraj z klasą

zbieraj z klasą

11.09.2018 r.

"Zbieraj z klasą” to ogólnopolski projekt edukacyjno-ekologiczny polegający na zbiórce zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jest to największa kampania recyklingowa w Polsce, skierowana do dzieci i młodzieży. Organizatorem projektu jest ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Zasady projektu są bardzo proste, a udział w nim jest bezpłatny. Dla szkół zbierających baterie i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przewidziano nagrody.

Z każdym rokiem przybywa szkół i innych placówek edukacyjnych zainteresowanych akcją. W poprzedniej edycji było ich już ponad 1500. Wspólnymi siłami udało się zebrać prawie 24 tony zużytych baterii i 74 tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ile uda nam się tym razem?

Więcej informacji na stronie: www.zbierajzklasa.pl


Najważniejsze informacje dotyczące projektu:
- operatorem projektu jest Remondis Electrorecycling Sp. z o.o.,
- wszystkie czynności związane z projektem dokonywane są na stronie internetowej www.zbierajzklasa.pl,
- przystąpienie do projektu możliwe jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i podpisanie umowy z Operatorem,
- po otrzymaniu podpisanej umowy Operator aktywuje konto uczestnika. Uczestnik może logować się i zarządzać swoimi punktami,
- każda placówka oświatowa, która zgłosi się do projektu otrzyma pojemniki do zbiórki baterii oraz plakaty,
- każdy odbiór zużytych baterii i sprzętu powoduje naliczenie na indywidualnym koncie uczestnika odpowiedniej liczby punktów,
- 1 kilogram oddanych baterii oznacza 1 punkt. 1 kilogram oddanego sprzętu oznacza 0,5 punktu. W dowolnym momencie zgromadzone punkty można wymieniać na nagrody,
- każda nagroda odpowiada określonej liczbie punktów,
- uczestnik zdobywa punkty i zamawia nagrody niezależnie od pozostałych uczestników,
- uczestnik jest informowany o aktualnym stanie konta za pomocą automatycznych wiadomości e-mail.