1431 (1031) 2020-11-20 - 2020-11-26

Eko-Gdynia - miasto z klimatem

Gdyńskie proekologiczne inwestycje nagrodzone. Projekty zakupu trolejbusów oraz rozwoju systemu gospodarowania wodami opadowymi zapewniły nam drugą lokatę wśród miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców w ogólnopolskim konkursie „Miasto z Klimatem”, który organizuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

W ramach konkursu wyróżniono inwestycje, które służą ochronie klimatu, dbają o środowisko oraz dobro mieszkańców, a ponadto są innowacyjne, nowoczesne i wysoce efektywne ekologicznie oraz ekonomicznie.
Gdynia zgłosiła do konkursu dwa projekty: „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru”, w ramach którego kupiono 30 trolejbusów, oraz „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni”.
- Od wielu lat miasto wspiera ideę zrównoważonego transportu, jak i poświęca uwagę gospodarowaniu wodami opadowymi. Stawiamy nie tylko na komunikację zbiorową, ale również na to, by była ona w jak największym stopniu przyjazna środowisku. Stąd m.in. zakup 30 trolejbusów, ale także szereg innych proekologicznych działań w obszarze transportu w mieście. Uwagę poświęcamy również gospodarowaniu wodami opadowymi. To nie tylko budowa kanalizacji deszczowej i nowych zbiorników retencyjnych, ale nacisk na zagospodarowanie wód opadowych na miejscu: ogrody deszczowe czy boiska trawiaste zamiast asfaltowych – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
W ramach pierwszego z projektów zakupiono 30 nowoczesnych trolejbusów firmy Solaris. 16 spośród nich to pojazdy przegubowe. Każdy z pojazdów wyposażony jest w system rekuperacji energii. W trakcie hamowania lub zjazdu ze wzniesienia daje on możliwość zwrotu energii do sieci lub magazynowanie jej w bateriach. System ten zmniejszył zapotrzebowanie na energię elektryczną i ograniczył emisję CO2 do atmosfery. Baterie w nowych trojelbusach umożliwiają jazdę bez zasilania z sieci trakcyjnej na odcinku nawet do 20 km. To pozwoliło na objęcie kolejnych obszarów Gdyni bezemisyjnym transportem zbiorowym.

Projekt „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni” był odpowiedzią na problem niewystarczającej przepustowości kanałów deszczowych. Skorzystały z niego: Chylonia, Pustki Cisowskie-Demptowo, Śródmieście i Działki Leśne. Kanalizacje deszczowe powstały przy ulicach Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońskiej, Zamenhofa, Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej, Demptowskiej, Wybickiego, Armii Krajowej, Borchardta, a także na skwerze Kościuszki czy placu Grunwaldzkim. Ponadto na Demptowie wybudowano zbiornik retencyjny, przy ul. Wolności przebudowano boisko szkolne tak, by przepuszczało ono padający deszcz.
Szczegóły konkursu na stronie
www.konkursmiastozklimatem.pl.