1431 (1031) 2020-11-20 - 2020-11-26

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa – pomoc społeczna i uzależnienia

Tradycyjnie, jak co roku, publikujemy listę jednostek, która świadczy nieodpłatne poradnictwo dla gdynian. W bieżącym numerze pomoc społeczna oraz rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych uzależnień.

POMOC SPOŁECZNA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - pomoc społeczna
, ul. Grabowo 2, 81-225 Gdynia, tel. 58 782 01 20, 58 625 93 37, e-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl, www.mopsgdynia.pl, informacje dotyczące dni i godzin działalności można uzyskać pod podanym nr telefonu, kryteria dostępu: osoby potrzebujące.

Schronisko dla bezdomnych - wsparcie osób bezdomnych, Janka Wiśniewskiego 24, 81-355 Gdynia, tel. 58 776 20 01, e-mail: gomerski@alter-ego.org.pl, www.codalej.info, informacje dotyczące dni i godzin działalności można uzyskać pod podanym nr telefonu, kryteria dostępu: osoby bezdomne.

Centrum Integracji Społecznej w Gdyni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
- wsparcie osób bezdomnych, ul. Energetyków 13A, 81-184 Gdynia, tel. 58 573 33 78, 515760789, e-mail: cis.gdynia@ab.org.pl, www.bezdomnosc.org.pl, informacje dotyczące dni i godzin działalności można uzyskać pod podanym nr telefonu, kryteria dostępu: osoby bezdomne.

Centrum Aktywności Seniora - wsparcie i aktywizacja seniorów, ul. 3 Maja 27-31, 81-364 Gdynia, tel. 58 661 55 38, www.cas.gdynia.pl, informacje dotyczące dni i godzin działalności można uzyskać pod podanym nr. telefonu, kryteria dostępu: seniorzy.

Centrum Integracja Gdynia - wsparcie i aktywizacja osób z niepełnosprawnością, ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia, tel. 505 606 776, e-mail: gdynia@integracja.org, www.integracja.org, www.niepelnosprawni.pl, poniedziałek – piątek 8.00-16.00, kryteria dostępu: osoby z niepełnosprawnością.

Laboratorium Innowacji Społecznych - aktywizacja lokalnej społeczności, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, tel. 58 727 39 01, e-mail: lis@lis.gdynia.pl, www.lis.gdynia.pl, informacje dotyczące dni i godzin działalności można uzyskać pod podanym nr telefonu, kryteria dostępu: lokalna społeczność.

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria - aktywizacja lokalnej społeczności, ul. Świętojańska 23b/20, 81-372 Gdynia, tel. 664909144, e-mail: gdynia@flandria.pl, www.gdynia.flandria.pl, informacje dotyczące dni i godzin działalności można uzyskać pod podanym nr. telefonu, kryteria dostępu: wolontariat.

Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni" - aktywizacja lokalnej społeczności, ul. Modrzewiowa 4c/8, 81-074 Gdynia, tel. 513385495, e-mail: kontakt@kreatywni.ngo, www.kreatywni.ngo, informacje dotyczące dni i godzin działalności można uzyskać pod podanym nr telefonu, kryteria dostępu: młodzież.

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Gdyni
- wsparcie i aktywizacja zawodowa młodzieży, ul. Śląska 51, 81-304 Gdynia, tel. 58 781 83 23, e-mail: mck.gdynia@ohp.pl, www.mbp.ohp.pl, informacje dotyczące dni i godzin działalności można uzyskać pod podanym nr. telefonu, kryteria dostępu: młodzież.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Gdyni - wsparcie i aktywizacja zawodowa młodzieży, ul. Zamenhofa 15, 81-218 Gdynia, tel. 58 668 44 26, e-mail: osz.gdynia@ohp.pl, www.pomorska.ohp.pl, informacje dotyczące dni i godzin działalności można uzyskać pod podanym nr telefonu, kryteria dostępu: młodzież.

11-12 Hufiec Pracy - wsparcie i aktywizacja zawodowa młodzieży
, ul. Zamenhofa 15, 81-218 Gdynia, tel. 58 661 30 26, e-mail: 11-12hp@ohp.pl, www.pomorska.ohp.pl, informacje dotyczące dni i godzin działalności można uzyskać pod podanym nr. telefonu, kryteria dostępu: młodzież.

Centrum Współpracy Młodzieży - wsparcie i aktywizacja zawodowa młodzieży, ul. Św. Piotra 21/4, 81-347 Gdynia, tel. 58 620 24 80, e-mail: cwm@cwm.org.pl, www.cwm.org.pl, informacje dotyczące dni i godzin działalności można uzyskać pod podanym nr. telefonu, kryteria dostępu: młodzież.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

Zespół ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - przeciwdziałanie uzależnieniu od alkoholu, ul. Grabowo 2, 81-225 Gdynia, tel. 58 625 93 92, 58 625 93 95, e-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl, www.mopsgdynia.pl, informacje dotyczące dni i godzin działalności można uzyskać pod podanym nr telefonu, kryteria dostępu: osoby uzależnione oraz ich rodziny i bliscy.

Klub Abstyneta „Krokus” - porady dla osób uzależnionych oraz ich rodzin i bliskich, ul. Traugutta 9, 81-388 Gdynia, tel. 58 711 80 63, e-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl, www.mopsgdynia.pl, informacje dotyczące dni i godzin działalności można uzyskać pod podanym nr telefonu, kryteria dostępu: osoby uzależnione oraz ich rodziny i bliscy.

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - porady dla osób uzależnionych oraz ich rodzin i bliskich, ul. Reja 2a, 81-441 Gdynia, tel. 58 621 61 35, e-mail: opitu@tlen.pl, www.opitu.pl, poniedziałek - czwartek 7.30-19.00 piątek 7.30-15.00, kryteria dostępu: osoby uzależnione oraz ich rodziny i bliscy.

Poradnia Leczenia Uzależnień - porady dla osób uzależnionych oraz ich rodzin i bliskich, ul. Chrzanowskiego 3/5, 81-338 Gdynia, tel. 58 620 88 88, e-mail: narko@opitu.pl, www.opitu.pl, poniedziałek - czwartek 7.30-19.00 piątek 7.30-15.00, kryteria dostępu: osoby uzależnione oraz ich rodziny i bliscy.