Akcja edukacyjna "Zapraszamy ptaki do Gdyni"

Akcja edukacyjna "Zapraszamy ptaki do Gdyni"

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2018)
 
Beneficjent:
Gmina Miasta Gdyni
 
Cel projektu:
Celem akcji jest szerzenie wśród mieszkańców (dzieci i dorosłych) wiedzy na temat ptaków bytujących w mieście, ich znaczeniu i zagrożeniach dla ich życia. Projekt edukuje w zakresie prawidłowych praktyk dotyczących udzielania pomocy, dokarmiania oraz zapewniania miejsc lęgowych i bazy pokarmowej ptakom miejskim.
 
Przedmiot projektu:
W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono konkurs na wykonanie budek lęgowych oraz karmników.
Planuje się przeprowadzenie prelekcji w szkołach na temat prawidłowej opieki nad ptakami, warsztatów budowy budek lęgowych i karmników, plenerową akcję informacyjno-edukacyjną oraz wydanie w formie elektronicznej książki pt. „Zapraszamy ptaki do Gdyni”.
 
Okres realizacji:
01.01.2018 r. – 30.11.2018 r.

Finansowanie projektu:
Wartość ogółem: 44 534,00 zł
Koszty kwalifikowane: 44 534,00 zł
Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: 30 000,00 zł

  • ikonaOpublikowano: 04.09.2018 12:30
  • ikona

    Autor: Anna Bubel (a.bubel@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 04.09.2018 12:32
  • ikonaZmodyfikował: Anna Bubel
ikona