Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Wsparcie z ZUS na dobry początek

fot. pixabay

fot. pixabay

Pandemia koronawirusa stawia wiele branż w trudnej sytuacji. W związku z tym ZUS oferuje przedsiębiorcom pakiet udogodnień. To możliwość odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek oraz zawieszenie na 3 miesiące umów z ZUS, w których termin płatności rat lub odroczonych składek przypada na okres pomiędzy marcem a majem.
 
Wypracowano udogodnienia dla przedsiębiorców, którzy z powodu pandemii koronawirusa nie są w stanie normalnie prowadzić biznesu, a co za tym idzie mogą mieć problemy, żeby zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z umów zawartych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W ramach wsparcia mogą oni skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności odroczonych, bądź spłacanych w ratach. Wszystko to w jednym dokumencie, w którym przedsiębiorca wskaże dodatkowo, jaki wpływ miał koronawirus na problem z opłatą należności. Odroczenie terminu płatności, w tym trybie, będzie dotyczyło tylko składek za miesiące od lutego do kwietnia 2020 roku (dotyczy to również składek, których termin płatności upłynął), a także umów zawartych już z układów ratalnych i odroczeń z terminami płatności od marca do maja 2020 roku.
 
To jest realna pomoc w pierwszych chwilach i cieszymy się, że została zaoferowana. Na pewno jednak nie wyczerpuje wszystkich potrzeb. Dziś spotykam się online z organizacjami przedsiębiorców, aby konkretyzować wsparcie. Oczekujemy, że rząd wprowadzi także rozwiązania, które poszerzą możliwości samorządów w zakresie pomocy. Oczekujemy pilnego wprowadzenia zmian zapowiedzianych przez Komisję Europejską w zakresie rozluźnienia zasad pomocy publicznej dla przedsiębiorców – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z ulg, musza złożyć odpowiedni wniosek – dla osób nieprowadzących pełnej księgowości lub dla osób prowadzących pełną księgowość (oba do pobrania poniżej). Wypełniony formularz należy przesłać elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS, wrzucić go do skrzynki w placówce ZUS lub przesłać na adres: doradca_ds_ulg_i_umorzen_gdansk@zus.pl (dla oddziału w Gdańsku) lub doradca_ds_ulg_i_umorzen_slupsk@zus.pl (dla oddziału w Słupsku).
 
Ci, którzy prowadzą pełną księgowość, muszą dołączyć do wniosku sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 rok. Skany dokumentów można załączyć do wniosku w portalu PUE ZUS – po ich wcześniejszym zapisaniu na dysku komputera. We wniosku należy również wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia należności w terminie.
 
Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis, a to wymaga złożenia dodatkowych dokumentów dotyczących pomocy publicznej.
 
Ważne!
Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez daną firmę pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tysięcy euro, ulga nie zostanie udzielona.
 
Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, umowa wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej zostanie wysłana na wskazany adres e-mail lub pocztą. Po otrzymaniu dokumentów należy je przejrzeć i podpisać w odpowiednich miejscach. Następnie trzeba przekazać je z powrotem do ZUS (w skrzynce dostępnej w placówce lub pocztą).
 
Przedsiębiorca, który skorzysta z odroczenia terminu płatności składek lub układów ratalnych może liczyć na wstrzymanie postępowania przedegzekucyjnego, egzekucyjnego oraz stosowania sankcji. Wsparcie dotyczy składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności nie gwarantuje jednak udzielenia tej ulgi.
 
W każdym oddziale pracują doradcy ds. ulg i umorzeń. Pomogą oni przy kompletowaniu dokumentów i składaniu wniosku oraz poprowadzą krok po kroku przez wszystkie formalności. Przedstawią też najdogodniejsze formy uregulowania zobowiązań biorąc pod uwagę indywidualną sytuację klienta i jego możliwości finansowe. Wykaz numerów telefonów do doradców znajduje się na stronie internetowej ZUS-u.
 
Jeżeli w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nie ulegnie poprawie, będzie on mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

  • ikonaOpublikowano: 09.03.2020 11:02
  • ikona

    Autor: Redakcja portalu Gdynia.pl (wydz.komsp@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 19.03.2020 08:02
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona